04.02.2016

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 04.02. bis 10.02.2016

In der Woche vom 04.02.16 bis 10.02.16 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

04.02.2016

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 04. 2. do 10. 2. 2016

V týdnu od 4. 2. 2015 do 10. 2. 2016 nabízejí české  a bavorské  sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kutlurních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

01.02.2016

Tschechisch-Crashkurse 2016

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) setzt seine Reihe der Tschechisch-Crashkurse auch im Jahr 2016 fort. Unter der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projektes "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" werden in diesem Jahr 4 Anfängerkurse und 2 Fortgeschrittenenkurse angeboten. 

mehr »

01.02.2016

Rychlokurzy českého jazyka 2016

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) pokračuje i v roce 2016 se svou nabídkou rychlokurzů českého jazyka. Za podpory Česko-Německého fondu budoucnosti nabídne v rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" 4 kurzy pro začátečníky a 2 kurzy pro pokročilé.

Více »

13.01.2016

Pilsner Paradies bleibt weiterhin offen

Das Kulturhauptstadtjahr 2015 ist vorbei, doch die Kultur bleibt. Pilsen wird auch in Zukunft kulturelle Highlights bieten.

mehr »

13.01.2016

Plzeňský ráj zůstává nadále otevřen

Rok Evropského hlavního města kultury 2015 je za námi, ale kultura zůstává. Plzeň bude i nadále nabízet kulturní události.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

22.01.2016

Logopädische Märchen

Einige meiner Freunde sind bildende Künstler, und einer von ihnen hat ein Faible für diejenigen Länder, die einst hinter dem Eisernen Vorhang lagen. Er bereist sie per Bahn und auf Kreuzfahrtschiffen, um Relikte von ehemaliger Pracht und real existierendem Sozialismus fotografisch und zeichnerisch festzuhalten. Im Oktober des vergangenen Jahres habe ich ihn nach Saaz, Brüx und Komotau begleitet. Tagsüber durchstreiften wir die Städte, und abends erlagen wir in...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

22.01.2016

Logopedické pohádky

Někteří z mých přátel jsou výtvarní umělci, a jeden z nich má slabost pro ty země, které se kdysi nacházely za Železnou oponou. Cestuje jimi po železnici a podniká okružní plavby lodí, aby fotograficky a graficky zachytil relikty někdejší nádhery a reálně existujícího socialismu. V říjnu minulého roku jsem ho doprovázel do Žatce, Mostu a Chomutova. Přes...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,42 MB / 2,62 MB