25.05.2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 25. bis zum 31.05.2017

In der Woche vom 25. bis zum 31.05.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

25.05.2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 25. do 31. 5. 2017

V týdnu od 25. do 31. 5. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

22.05.2017

6 Stunden Rock ohne Grenzen

Das hat der Grenzbahnhof in Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda-Alžbětín trotz seiner bewegten Geschichte wohl noch nicht gesehen: 6 Stunden Rockmusik auf zwei Bühnen, präsentiert von 6 jungen Bands aus den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen. Das bot das Open Air "Kulturfrühling rockig" am Samstag, 20.05.2017 für Musikfans aus den beiden Nachbarländern. 

mehr »

22.05.2017

6 hodin rocku bez hranic

To Hraniční nádraží v Bavorské Železné Rudě / Železné Rudě-Alžbětíně i přes svou pohnutou historii ještě nezažilo: 6 hodin rockové hudby na dvou scénách, prezentovaných 6 mladými hudebními skupinami z česko-bavorských sousedních regionů. To nabídla open air akce "Rockové kulturní jaro“ v sobotu 20. 5. 2017 pro hudební fanoušky z obou sousedních zemí. 

Více »

16.05.2017

Vernetzungstreffen deutscher und tschechischer Kulturakteure

Das 20-jährige Jubiläum der Deutsch-Tschechischen Erklärung wird in diesem Jahr mit dem reichlich drei Monate dauernden Deutsch-tschechischen Kulturfrühling und über 100 Veranstaltungen in Deutschland und Tschechien gefeiert. Am Donnerstag, 18.05.2017 findet im Rathaus der Stadt Budweis (nám. Přemysla Otakara II. č. 1) ein Vernetzungstreffen deutscher und tschechischer Kulturakteure statt.

mehr »

16.05.2017

Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry

Dvacáté jubileum Česko-německé deklarace se v tomto roce slaví Česko-německým kulturním jarem, které trvá plné tři měsíce a zahrnuje více než 100 akcí v České republice a v Německu. Ve čtvrtek 18. 5. 2017 Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,517 Sek. | Speicherverbrauch: 2,42 MB / 2,62 MB