22.06.2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 22. bis zum 28.06.2017

In der Woche vom 22. bis zum 28.06.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen. 

mehr »

22.06.2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 22. do 28. 6. 2017

V týdnu od 22. do 28. 6. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

31.05.2017

Neues Projekt bewilligt: Barockregion Bayern Böhmen

Am Mittwoch, 31.05.2017 wurde das bereits 2016 eingereichte neue ETZ-Projekt Barockregion Bayern Böhmen bewilligt. Ab Oktober 2017 wird das CeBB zusammen mit seinen Projektpartnern Plzeň 2015 z.ú. und KULTURISTA 3 Jahre lang das gemeinsame barocke Kulturerbe aufwerten und verbinden.

mehr »

31.05.2017

Nový projekt schválen: Barokní region Čechy Bavorsko

Ve středu 31. 5. 2017 byl schválen nový projekt EÚS Barokní region Čechy Bavorsko , který byl podán již v roce 2016. Od října 217 bude CeBB spolu se svými projektovými partnery Plzeň 2015 z.ú. a KULTURISTA tři roky zvyšovat hodnotu a propojovat společné kulturní dědictví baroka.

Více »

06.06.2017

Informationen von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur informiert, dass für das Jahr 2017 noch Fördermittel, Mobilitätsbeihilfen und Stipendien beantragt werden können. Auch die Antragsfrist des Förderprogramms "Joint Call Bayern - Tschechien 2018-2020" wurde verlängert. Und das 2. bayerisch-tschechische Hochschulforum in Weiden steht an.

mehr »

06.06.2017

Informace od Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje, že je ještě možné podávat žádosti o dotační prostředky, příspěvky na mobilitu a stipendia na rok 2017. Také lhůta pro podávání žádostí v rámci dotačního programu "Joint Call Česko – Bavorsko 2018-2020" byla prodloužena. A chystá se 2. ročník Česko-bavorského vysokoškolského fóra ve Weidenu.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,560 Sek. | Speicherverbrauch: 2,42 MB / 2,62 MB