27.08.2015

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 27.08. bis 02.09.15

In der Woche vom 27.08. bis zum 02.09.15 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen.

mehr »

27.08.2015

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 27. 8. do 2. 9. 2015

V týdnu od 27. 8. do 2. 9. 2015 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí.

Více »

27.08.2015

10. Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht in drei Wirtshäusern in Weiding

Blasmusik- und Bierfreunde sollten sich am kommenden Samstag die inzwischen 10. bayerisch-böhmische Musik- und Biernacht in Weiding bei Schönsee nicht entgehen lassen. Ab 20 Uhr sorgen sechs Kapellen in den drei Weidinger Gasthäusern für beste Unterhaltung.

mehr »

27.08.2015

10. Česko-bavorská noc s hudbou a pivem ve třech hostincích ve Weidingu

Přátele dechovky a piva by si neměli tuto sobotu 29. 8. nechat ujít v pořadí již 10. Česko-bavorskou noc s hudbou a pivem ve Weidingu u Schönsee. O nejlepší zábavu se bude od 20:00 hod. starat šest kapel ve třech weidingských hostincích.

Více »

27.08.2015

Tanzende Farbtupfer auf der Pilsner Stadtmauer

Sommerfeeling machte sich an der „Proluka“, der Baulücke an der Stadtmauer von Pilsen breit, als die Union der Bildenden Künstler am 10. August die Ausstellung „Farbe auf der Straße“ eröffnete.

mehr »

27.08.2015

Roztančené barvy na plzeňské městské zdi

Letní nálada se šířila plzeňskou "Prolukou", kdy 10. srpna Unie výtvarných umělců zahájila výstavu "Barva na ulici".

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

24.08.2015

Die Blüten des Dativs

Die Anzahl der Fälle allein sagt noch nicht viel über die Schwierigkeit einer Sprache aus. Viel wichtiger ist, was man mit den Fällen alles anstellen kann. Der im Grunde sehr übersichtliche und praktische 7. Fall zum Beispiel, der Instrumental, der ausdrückt, womit oder wodurch etwas geschieht, hält einige Raffinessen bereit. So kann ich zwar durchaus im schlichten Nominativ von einer Dame sagen, dass sie Lehrerin ist – „je učitelka“ –,...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

24.08.2015

Květy dativu

Počet pádů sám o sobě ještě mnoho nevypovídá o obtížnosti jazyka. Mnohem důležitější je, co všechno se s těmi pády dá dělat. Kupříkladu 7. pád, neboli instrumentál, v zásadě velmi přehledný a praktický, který vyjadřuje s čím, nebo díky čemu se něco děje, skrývá v sobě několik rafinovaností. Tak mohu sice o nějaké dámě v...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,461 Sek. | Speicherverbrauch: 2,43 MB / 2,63 MB