16.02.2017

Kulturtipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für die Woche vom 16.02. bis zum 22.02.2017

In der Woche vom 16.02. bis zum 22.02.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den Kulturtipps zusammen.

mehr »

16.02.2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 16. 2. do 22. 2. 2017

V týdnu od 16. 2. do 22. 2. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.

Více »

13.02.2017

24 Schulen setzen "Kulturfrühling bunt" um

Mit der Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" beteiligen sich CeBB und Tandem Pilsen am grenzüberschreitenden Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017. Bisher haben sich 13 Schulpartnerschaften, darunter zwei Schulen mit zwei Partnerschulen, und zwei befreundete Kindergärten für die Aktion angemeldet. Im Zeitraum vom 03.04. bis 11.05.17 werden bayerische und tschechische Schüler Bäume mit bunten Bändern schmücken und so auf den Kulturfrühling aufmerksam machen.

mehr »

13.02.2017

24 škol realizuje akci "Pestré kulturní jaro"

S uměleckou akcí "Pestré kulturní jaro" se CeBB a Tandem Plzeň podílí na přeshraničním programu Česko-německého kulturního jara 2017. Dosud se k akci přihlásilo 13 párů škol spojených partnerstvím, mezi nimi dvě školy se dvěma partnerskými školami, a dvě spřátelené mateřské školy. V období od 3. 4. do 11. 5. 2017 budou čeští a bavorští žáci zdobit stromy pestrobarevnými stuhami a upozorňovat tak na Kulturní jaro. 

Více »

06.02.2017

Endspurt bei „Karl IV.“

Für die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2016/17 „Karl IV.“ beginnt der Endspurt: Nur noch vier Wochen haben Besucher die Gelegenheit, in das Leben und Wirken dieses bedeu­tenden Herrschers des ausgehenden Mittelalters einzutauchen. Mehr als 60.000 Besucher haben die umfassende Retrospektive in Nürnberg bereits gesehen, die anlässlich des 700. Geburtstages noch bis 5. März im Germanischen Nationalmuseum gezeigt wird.

mehr »

06.02.2017

Závěrečný spurt výstavy "Karel IV."

Pro Česko-bavorskou zemskou výstavu 2016/2017 o Karlovi IV. začíná závěrečný spurt. Již jen čtyři týdny mají návštěvníci příležitost, vnořit se do života a působení tohoto významného vládce raného středověku. Více než 60 000 návštěvníků již shlédlo tuto rozsáhlou retrospektivou v Norimberku, která bude ukazována u příležitosti 700. výročí narozenin ještě do 5. března v Germánském národním muzeu.

Více »

Tschechisch lernen – Mission impossible?

23.12.2016

Wo der Hund verreckt ist

Im Blog Nr. 42, „Füchse und Rehe“, geht es um eine handfeste Auseinandersetzung – und erstaunlicherweise sorgt er bis heute für weitere Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ich einen peinlichen Fehler eingestehen musste. Sie begannen an einem Sommerabend im Dörfchen Čižice, das mittlerweile in meinem Leben eine gewisse Rolle spielt. Dort plauderten wir beim Bier über Gott und die Welt und damit auch über Čižice. Es fielen die Worte, dass sich hier...

mehr »

Naučit se česky - Mission impossible?

23.12.2016

Kde chcípl pes

V blogu č. 42 "Lišky a srnci" jde o reálnou konfrontaci - a kupodivu je tento blog zodpovědný dodnes za další konfrontace, v jejichž průběhu jsem musel připustit jednu trapnou chybu. Ty začaly jednoho letního večera ve vesničce Čižice, která mezitím hraje v mém životě jistou roli. Tam jsme si u piva povídali o Bohu a světě a tím také o Čižicích. Padla tam slova, že si zde lišky...

Více »

karten Karlsbad | Karlovarský kraj Pilsen | Plzenský kraj Südböhmen | Jihoceský kraj Niederbayern | Dolní Bavorsko Oberpfalz | Horní Falcko Oberfranken | Horní Franky

Förderpartner • Partneři + sponzoři

plzensky_kra
eu ziel 3

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft). | Tento projekt je podporován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti).

freistaat bayern

Gefördert durch den Freistaat Bayern
Podpořeno Svobodným státem Bavorsko

deutsch tschechischer zukunftsfonds
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,43 MB / 2,63 MB