Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Tschechisch lernen – Mission impossible?

Das behaupten viele in Prag lebende Amerikaner, die ihre Versuche, Tschechisch zu lernen, resigniert aufgegeben haben. Man sollte ihnen nicht glauben. "Tschechisch gilt zwar als eine der schwersten Sprachen in Europa", heißt es im Lehrwerk Einstieg Tschechisch, "ist aber durchaus lernbar." Der Nürnberger Schriftsteller Elmar Tannert schreibt in diesem Blog über seine Versuche, sich mit Asterix, Langenscheidt und Chansons von Hana Hegerová einen autodidaktischen Weg in die tschechische Sprache zu bahnen – und über seine Entdeckungen am Wegesrand ...

Naučit se česky - Mission impossible?

To tvrdí mnozí Američané, žijící v Praze, kteří rezignovaně vzdali své pokusy, naučit se česky. Nemělo by se jim věřit. "Čeština sice platí jako jeden z nejtěžších jazyků v Evropě", říká se v učebnici Einstieg Tschechisch (Úvod do češtiny), "nechá se ale docela dobře naučit". Norimberský spisovatel Elmar Tannert píše v tomto blogu o svých pokusech, prorazit si cestu k češtině autodidaktickým způsobem přes Asterixe, učebnici vydavatelství Langenscheidt a šansony Hany Hegerové - a o svých objevech na okraji této cesty ...

Einträge • Příspěvky

Bärendreck im Gepäck

Ich kann so ziemlich alles essen. Nur Leber und Lakritze bringe ich einfach nicht hinunter. Das tschechische Wort für „Leber“, játra, habe ich schon sehr bald im Wörterbuch nachgeschlagen und in meinem Gedächtnis verankert, damit ich sie mir niemals in einem Restaurant versehentlich bestelle. Erst mit Verspätung ist mir allerdings aufgefallen, dass játra nicht etwa ein weiblicher Singular, sondern ein sächlicher Plural ist. In Tschechien gibt man sich offenbar gern dem Glauben hin, dass nicht nur die Lunge und Niere, sondern auch die Leber paarweise im Körper vorhanden ist – aus gutem Grund, würde ich sagen. Wie hingegen Lakritze auf Tschechisch heißt, habe ich erst im März dieses Jahres gelernt, als ich auf dem Pilsener Ostermarkt an einem Stand vorbeispazierte, der meinen Feind feilbot. Auf dem Schild stand „pendreky“. Der Plural von „pendrek“ also.

Wenn ich als Kind Märchen las, stolperte ich zuweilen über das Wort „Felleisen“. Aus dem Zusammenhang war stets klar, dass es sich um ein Gepäckstück handeln musste, eine Art Rucksack höchstwahrscheinlich: Ein Handwerksbursche auf Wanderschaft machte irgendwo Rast, und am nächsten Morgen schulterte er sein Felleisen und zog weiter. Rätselhaft blieb mir das Wort trotzdem. Ich stellte mir darunter immer einen eisernen Behälter vor, der mit einem Fell bespannt ist. Einem Katzenfell vielleicht.

Erst mein Französischlehrer am Gymnasium sorgte für Klarheit. „Felleisen“, erklärte er uns, sei eine Verballhornung des französischen Wortes „valise“ – „Gepäck“. Viele Wörter seien, so fuhr er fort, von Frankreich nach Deutschland gewandert, und manche von ihnen hätten auf dem Weg ihre Gestalt geändert, um sich der Zielsprache anzupassen.

Aber es gab auch den umgekehrten Weg. Im Französischen existiert das merkwürdige Wort „vasistas“, und es bezeichnet ein kleines Guckfenster neben der Haustür, durch das man sehen kann, wer Einlass begehrt. Angeblich liegt diesem Wort die Frage „Was ist das?“ zugrunde, gestellt von deutschen Soldaten.

Was bedeutet dies alles für meinen Erzfeind „Lakritze“? In Bayern heißt sie Bärendreck. Pendrek könnte also von Ost nach West gewandert sein, wo man ihn in „Bärendreck“ verwandelte, um ein Wort zu kreieren, das man irgendwie verstehen kann. Ebensogut könnte aber Bärendreck von Bayern nach Böhmen gewandert und dort zu „pendrek“ entstellt worden sein, ebenso, wie die verständliche Frage „Was ist das?“ zum unverständlichen Wort „vasistas“ mutierte.

Wo ist die Wahrheit? Ich werde sie nur finden, wenn ich herauskriege, ob dieses perverse Zeug namens Lakritze in Tschechien oder Deutschland erfunden wurde. Hoffentlich wird mir auf dem Weg zur Wahrheit nicht schlecht.

Pendrek v zavazadle

Já jsem schopen sníst téměř všechno. Jen játra a pendreky (německy Lakritze) do sebe jednoduše nedostanu. České slovo játra jsem si již velmi brzy vyhledal ve slovníku a zakotvil ve své paměti, abych si je nikdy omylem neobjednal v restauraci. Teprve se zpožděním mne ovšem napadlo, že játra asi nejsou ve tvaru ženského singuláru, nýbrž věcného plurálu. V Česku se lidé zjevně rádi oddávají víře, že nejen plíce a ledviny se v těle vyskytují v páru - řekl bych, že z dobrého důvodu. Jak se naproti tomu v češtině nazývá Lakritze, jsem se naučil teprve v březnu tohoto roku, když jsem na Velikonočních trzích v Plzni procházel kolem jednoho stánku, který nabízel mého nepřítele ke koupi. Na štítku bylo napsáno „pendreky“. Tedy množné číslo od „pendreku“.  

Když jsem jako dítě četl pohádky, sem tam jsem zavadil o slovo „Felleisen“. Ze souvislosti bylo stále jasné, že se muselo jednat o kus zavazadla, nejpravděpodobněji jakýsi druh ruksaku. Nějaký řemeslnický tovaryš na vandru si někde udělal zastávku a příštího rána si vzal na ramena svůj „Felleisen“ a táhl dál. To slovo mi přesto zůstalo záhadou. Já jsem si pod tím vždy představoval nějaký železný zásobník, který byl obepnut kožešinou. Možná že kočičí.
 
Teprve můj učitel francouzštiny na gymnáziu  se postaral o vysvětlení. „Felleisen“, vysvětloval nám, je prý zkomolení francouzského slova „valise“ - „zavazadlo“. Mnohá slova, pokračoval ve výkladu, prý putovala z Francie do Německa a řada z nich prý cestou změnila svou podobu, aby se přizpůsobila cílovému jazyku.
 
Ale existovala i obrácená cesta. Ve francouzštině existuje podivné slovo „vasistas“, a to označuje malé průhledové okénku vedle domovních dveří, skrz které lze vidět, kdo žádá o vstup. Údajně je základem tohoto slova otázka „Was ist das?“, kterou kladli němečtí vojáci.
 
Co toto všechno znamená pro mého úhlavního nepřítele „pendrek“? V Bavorsku se nazývá Bärendreck. Pendrek tedy mohl putovat z východu na západ, kde ho předělali na Bärendreck, aby se vytvořilo slovo, kterému lze nějak porozumět. Právě tak se ale mohlo slovo Bärendreck dostat z Bavorska do Čech a tam bylo přetvořeno na „pendrek“, stejně jako srozumitelná otázka „Was ist das“ zmutovala na nepochopitelné slovo „vasistas“. 
 
Kde je tedy pravda? Najdu ji jen tehdy, když se mi podaří zjistit, jestli ta odporná věc jménem pendrek byla vynalezena v Čechách nebo v Německu. Doufám, že se mi cestou k pravdě neudělá špatně.

Lakritze | pendrek
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 1,87 MB / 2,01 MB