Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Begleitprogramm Karl IV.

Freitag 03. Feb 2017 - Sonntag 19. Mär 2017

Karl IV. - König aus der „Goldenen Wiege“

Mit der zweisprachigen Wanderausstellung Karl IV., König aus der Goldenen Wiege des Fördervereins Goldene Straße e.V. beteiligt sich die Stadt Tirschenreuth am Begleitprogramm der Landesausstellung. Die Ausstellung spricht mit ihren Bildern und Texten Kinder wie Erwachsene an und zeigt einen Querschnitt zum Thema der Landesausstellung. Die Schülerarbeiten stammen aus Kunstwettbewerben des Fördervereins. Eingebunden sind alle Schulorte zwischen Prag und Nürnberg an der Goldenen Straße.

Mit der Grenzöffnung zum Nachbarland Tschechien wurden 1990 die ersten Kontakte zwischen Schulen an der Goldenen Straße aufgenommen - mit Karl IV. als historischen Wegbereiter. Über Jahre beschäftigten sich rund 150 Schulen in gemeinsamen Projekten mit Karl IV., dem Luxemburger auf dem böhmischen Thron und der Goldenen Straße. Die Grund- und Mittel- und Förderschulen liegen in der nördlichen Oberpfalz, in Mittel- und Unterfranken, in der Tschechischen Republik, in Luxemburg und in der Wojwodschaft Niederschlesien in Polen.

Zum 700. Geburtstag sagen die Organisatoren in allen vier Ländern auch Dank an alle Lehrer, Kinder und deren Eltern, die das Projekt Goldene Straße bislang unterstützt haben. 

Die Ausstellung – als Wanderausstellung vom Förderverein Goldene Straße e.V. Altenstadt/WN unter Leitung von Rainer Christoph konzipiert – wurde noch nie in dieser  Zusammenstellung gezeigt. Sie soll zudem auch die Neugierde wecken, sich weiter auf Spurensuche des Kaisers zu machen.

Doprovodný program Karel IV.

Pátek 03. úno 2017 - Neděle 19. bře 2017

Karel IV. – král ze „zlaté kolébky“

Prostřednictvím dvojjazyčné putovní výstavy s názvem „Karel IV., král ze zlaté kolébky“ Spolku na podporu Zlaté cesty se město Tirschenreuth účastní doprovodného programu k Zemské výstavě. Výstava svými obrázky a texty oslovuje děti i dospělé a ukazuje průřez tématem Zemské výstavy. Žákovské práce pocházejí z uměleckých soutěží spolku. Zapojeny jsou všechny obce se školami mezi Prahou a Norimberkem ležící na Zlaté cestě.

S otevřením hranice se sousední Českou republikou byly v roce 1990 navázány první kontakty mezi školami ležícími na Zlaté cestě – s Karlem IV. jakožto historickým průkopníkem. Po několik let se asi 150 škol zabývalo v rámci společných projektů tématem Karla IV., Lucemburka na českém trůnu a Zlatou cestou. Základní a speciální školy se nachází v severní Horní Falci, Středních a Dolních Frankách, v České republice, v Lucembursku a Dolnoslezském vojvodství v Polsku.

U příležitosti 700. výročí vyjadřují organizátoři ve všech čtyřech zemích dík také všem učitelům, dětem a jejich rodičům, kteří dosud podpořili projekt Zlaté cesty. 

Výstava – koncipovaná spolkem Förderverein Goldene Straße e.V. Altenstadt/WN pod vedením Rainera Christopha jako putovní – nebyla v tomto složení ještě nikdy prezentována. Má také za cíl vzbudit zvědavost vydat se po dalších stopách císaře.
  • MuseumsQuartier Tirschenreuth - "Kulturschatz" 
  • Muzejní komplex MuseumsQuartier Tirschenreuth - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Regensburger Str. 6 
  • 95643 Tirschenreuth 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei
  • Vstupné v Kč:   Vstup volný
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 2,12 MB / 2,27 MB