Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Begleitprogramm Karl IV.

Dienstag 17. Jan 2017 - Mittwoch 01. Mär 2017

Ein Heller, ein Gulden – Karl IV verleiht Neustadt a.d. Aisch das Münzrecht

Die langfristigen Auswirkungen der Verleihung des Münzrechts durch Karl IV. auf die Region sowie Art und Herstellung alter Münzen illustriert die Sonderausstellung in den Museen im Alten Schloss.

Die Sonderausstellung ist Teil des Begleitprogramms der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung Karl IV. 2016 / 2017 in Prag und Nürnberg.

Die jahrhundertealte Kulturgeschichte des Aischgrundes ist ebenso wechselvoll wie vielgestaltig. Eine Besonderheit stellt die Verleihung des Münzrechts am St. Georgstag des Jahres 1372  an die Burggafen zu Nürnberg dar. Das Recht, fortan kleine Gulden aus Gold prägen zu dürfen, gründete auf dem Dekret „mit allen Rechten und Freiheiten, Nutz und Ehren als die anderen Fürsten und Herren, geistliche und weltliche innehalten“.  

Die Sonderausstellung in den Museen im Alten Schloss in Neustadt a.d. Aisch bietet einen Überblick über Heller, Batzen, Pfennige & Co. und zeigt auch deren Herstellung. Außerdem skizziert sie die Tragweite dieses Rechts für die zollerschen Markgrafen sowie die langfristigen Auswirkungen auf die Region in den folgenden Jahrhunderten. So bildete das Münzrecht die Grundlage für die Bemühungen des Markgrafen Albrecht Achilles zu Brandenburg durch ein einheitliches Münzsystem den Handel zu vereinfachen – eine Idee, die heute mit der Europäischen Währungsunion so aktuell ist wie damals.

Doprovodný program Karel IV.

Úterý 17. led 2017 - Středa 01. bře 2017

Halíř, gulden - Karel IV. uděluje městu Neustadt a.d. Aisch mincovní právo

Dlouhodobé dopady udělení mincovního práva Karlem IV. na region jakož i způsob a výrobu starých mincí ilustruje zvláštní výstava v muzeích ve starém zámku.

Zvláštní výstava je součástí doprovodného programu Česko-bavorské zemské výstavy o Karlovi IV. 2016 / 2017 v Praze a Norimberku.

Staleté kulturní dějiny oblasti kolem řeky Aisch jsou stejně tak proměnlivé jako mnohotvárné. Zvláštnost představuje udělení mincovního práva v den sv. Jiří roku 1372 purkrabímu Norimberku. Právo, smět od dané chvíle razit malé guldeny ze zlata, založené na dekretu "se všemi právy a svobodami, požitky a poctami, jež zachovávají jiná knížata a páni, duchovní i světští".

Zvláštní výstava v muzeích ve starém zámku v Neustadtu a.d. Aisch poskytuje přehled o haléřích, čtverácích, fenicích a spol. a ukazuje také jejich výrobu. Kromě toho načrtá dosah tohoto práva na markrabí, vybírající clo, jakož i na dlouhodobé účinky na regiony v následujících staletích. Mincovní právo tak tvořilo základ pro snahy markrabího Albrechta Achillese zu Brandenburg zjednodušit obchod jednotným mincovním systémem - myšlenka, která je dnes s Evropskou měnovou unií stejně aktuální, jako byla tenkrát.
  • Eintrittspreis in €:   3,00
  • Vstupné v Kč:   cca. 80,00
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,12 MB / 2,27 MB