Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 21. Mai 2016 - Sonntag 02. Apr 2017

Tag des offenen Denkmals: Die Herrschaft Schlackenwerth zur Zeit der Großherzöge von Toskana 1808-1918

Die Ausstellung „Die Herrschaft Schlackenwerth zur Zeit der Großherzöge von Toskana 1808-1918“ soll unbekannte Schicksale der toskanischen Nebenlinie des Geschlechts von Habsburg-Lothringen vorstellen, die hier in Böhmen oft unerwähnt bleiben. Dennoch sind gerade die Lebensgeschichten der Sekundogenitur der toskanischen Nebenlinie der Habsburger sehr interessant und sind eng mit Böhmen sowie der Stadt Ostrov und Umgebung verbunden.  

In der Ausstellung haben die Besucher die rare Gelegenheit mehr als 200 unikale Archivdokumente, Personal- und Kunstgegenstände aus dem Familienarchiv der toskanischen Habsburger zu besichtigen. 

Einige von diesen Exponaten wurden das letzte Mal im Jahre 1934 bei der Gelegenheit des 600. Jahrestags der Gründung der Stadt Ostrov ausgestellt, einige sogar noch nie.

výstava

Sobota 21. kvě 2016 - Neděle 02. dub 2017

Dny evropského dědictví: Toskánští Habsburkové a Ostrovské panství 1808-1918

Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“ má za úkol představit neznámé osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, které jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené. Přesto právě životní příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu Ostrovu a jeho okolí. 

Na výstavě bude mít návštěvník vzácnou příležitost shlédnout více než dvě stovky unikátních archivních dokumentů, osobních a uměleckých předmětů z Rodinného archivu toskánských Habsburků. 

Některé z těchto exponátů byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov, a některé zpřístupněny nikdy nebyly.
  • Altes Rathaus 
  • Stará radnice 
  •  
  • Stará radnice 46 
  • 363 01 Ostrov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB