Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Mittwoch 18. Jan 2017 - Freitag 17. Mär 2017

Mancheland

Geboren in Arnhem am Rhein, arbeitete Marcel Manche von früher Jugend an in der väterlichen Kunst- und Bronzeguss-Werkstatt. In Holland und Frankreich (Paris) vervollkomnete er sein Können bei verschiedenen Künstlern. Er betrachtet sich als Autodidakt und verfolgt kontinuierlich seine selbst gestellte Aufgabe: Von früheren, noch an realistischen Formen angelehnten Werken, will er  den Bogen zu universell gültiger Kunst spannen.

Das Leben im Bayerischen Wald spiegelt sich in seinen Arbeiten in Form und Material wieder. Auch die künstlerische Umsetzung - ursprünglich traditionell - erfolgt heute vorwiegend mit modernen Arbeitstechniken. Edelstahl, Eisen, Stein (Granit) und Glas sind die bevorzugten Materialien. Die großformatigen Acrylbilder entstehen parallel zu den Skulpturen.

výstava

Středa 18. led 2017 - Pátek 17. bře 2017

Mancheland

Marcel Manche, narozený v Arnhemu am Rhein, pracoval od raného mládí v otcově umělecké a bronzolitecké dílně. V Holandsku a ve Francii (Paříž) zdokonalil své umění u různých umělců. Považuje se za samouka a sleduje kontinuálně úkol, který si sám zadal: od ranných děl, opírajících se ještě o realistické tvary se překlenout k univerzálně platnému umění.

V jeho pracích se odráží ve tvaru i materiálu život v Bavorském lese. I umělecká proměna - původně tradiční - probíhá dnes převážně s moderními pracovními metodami. Oblíbené materiály jsou ušlechtilá ocel, železo, kámen (žula) a sklo. Paralelně k sochám vznikají velkoformátové akrylové obrazy.
  • Galerie Pasquay 
  •  
  • An der Stadtmauer 14 
  • 94469 Deggendorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB