Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 15. Jan 2017 - Mittwoch 22. Mär 2017

Franziska Heller - Conclusus

Die aus Bayreuth stammende Künstlerin vereint in ihren Arbeiten traditionelle Techniken wie Druck- und Buchkunst sowie Malerei mit den neuen digitalen Medien.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeiten ist die Typographie und Buchkunst, die auch im Mittelpunkt der Ausstellung stehen werden. Das Zueinander der Worte, ihre Nähe und Distanz, ihre Säume, Übergänge, Überlagerungen und die Stille dazwischen faszinieren die Künstlerin besonders. Experimentelle, nonlineare Texte mit lyrischen und dialogischen Elementen bilden das Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit.

Zu sehen sind aber auch filigrane Tuschelavierungen und Zeichnungen auf Glas.

výstava

Neděle 15. led 2017 - Středa 22. bře 2017

Franziska Heller - Conclusus

Umělkyně pocházející z Bayreuthu spojuje ve své tvorbě tradiční techniky jako knihtisk a malbu s novými digitálními médii.

Těžištěm svých prací je typografie a knihtisk, a taktéž tomu bude i na výstavě. Přiblížení se slov, jejich blízkost i odstup, jejich lemy, přechody, překryvy a ticho mezi tím vším umělkyni zvláštně fascinuje. Experimentální, nelineární texty s lyrickými a dialogickými elementy tvoří centrum její umělecké práce.

K vidění budou ale také filigránské obrazy lavírované tuší a kresby na skle.
  • Kunstmuseum Bayreuth im Alten Rathaus 
  • Umělecké muzeum Bayreuth ve Staré radnici 
  •  
  • Maximilianstraße 33 
  • 95444 Bayreuth 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB