Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 20. Jan 2017 - Sonntag 26. Mär 2017

Zdena Kolečková / Metaphysik des Verlusts

In der retrospektiven Ausstellung mit dem Titel "Metaphysik des Verlusts" bewegt sich die Autorin im Grenzbereich zwischen einer künstlerischen Beichte, die ihr Leben im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten auf intime Weise dokumentiert, und einer Geländestudie des geografischen und soziokulturellen Gebietes, das einst Sudetenland genannt wurde.

Die narrative Linie wird durch die präsentierten Werke, welche von objektiveren Glossen und subjektiveren, selbstbeobachtenden Analysen mitgestaltet werden, skizziert und reflektiert die Erlebnisse und vergessenen Erinnerungen eines Kindes, das in der rauen Atmosphäre des nordböhmischen Grenzlandes aufwuchs, die Eindrücke eines jungen Menschen, der die Hoffnungen, die der gesellschaftliche Wandel nach 1989 mit sich brachte, euphorisch aufnahm, und die Empfindungen einer reifen Frau, die auf die vergangene Zeit zurückblickt und die aktuellen politischen Entwicklungen mit Sorge und Unruhe verfolgt.

výstava

Pátek 20. led 2017 - Neděle 26. bře 2017

Zdena Kolečková / Metafyzika ztráty

V retrospektivní výstavě nazvané Metafyzika ztráty se autorka pohybuje na pomezí umělecké výpovědi, která v průběhu více než dvou dekád zaznamenává intimní rovinu jejího života, a terénního výzkumu geografické a sociokulturní oblasti, jíž se kdysi říkalo Sudety.

Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální politický vývoj s obavami a znepokojením.
 • Galerie Zum weißen Einhorn 
 • Galerie U Bílého jednorožce 
 •  
 • náměstí Míru 149 
 • 33901 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Ing. Hana Kristová
 •  
 • Tel. +420 376 312 049
 • Fax +420 376 312 049
 • eMail info@gkk.cz
 • Internet http://www.gkk.cz/
 • Eintrittspreis in €:   ca. 0,90 / 0,55
 • Vstupné v Kč:   25,00 / 15,00
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB