Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Vortrag / Diskussion

Donnerstag 23. März 2017   16.00 h - 17.30 h

Leben an der Grenze. Die Entstehung der frühmittelalterlichen Grenzen.

Ziel des Vortrags ist es, einen Überblick über die älteste frühmittelalterliche Besiedelung im bayerisch-böhmischen Grenzraum (Siedlungen, Befestigungsanlagen, frühe Sakralarchitektur), mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Entwicklung frühmittelalterlicher Begräbnisse, zu geben. Eine wichtige Rolle wird auch die Analyse der Grabausstattung in den betrachteten Regionen spielen.

Anschließend werden die Entwicklung und die verschiedenen Elemente der mittelalterlichen Landschaft am Übergang vom Früh- zum Hochmittelalter vorgestellt. Ebenfalls thematisiert wird auch die Vielfalt der Artefakte, die in den betrachteten Regionen das Ende des frühen Mittelalters repräsentieren.

Veranstalter:
ArchaeoCentrum Bayern-Böhmen, Bärnau, mit Unterstützung des EU-Programms Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit.

Veranstaltungsort:
Philosophische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Sedláčkova 15.

Referenten:
 • Mgr. Zdeňka Vařeková, Ph.D.
 • Mgr. Milan Procházka

přednáška / diskuse

Čtvrtek 23. březen 2017   16.00 h - 17.30 h

Život na hranici. Formování raně středověké hranice.

Cílem přednášky je přehled nejstaršího raně středověkého osídlení v prostoru česko-bavorského pohraničí (sídliště, hradiště, nejstarší sakrální architektura) s důrazem na vývoj raně středověkého pohřbívání. Nedílnou součástí bude také rozbor pohřební výbavy ve sledovaných regionech.

Následovat bude představení vývoje a podoby komponent středověké krajiny na pomezí raného a vrcholného středověku. Poukázáno bude i na spektrum artefaktů, které závěr raného středověku v daných regionech představují.

Pořadatel:
ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau, podporuje Evropská unie Cíl Evropská územní spolupráce.

Místo konání:
Filozofické fakulta ZČU v Plzni, Sedláčkova 15.

Přednášející:
 • Mgr. Zdeňka Vařeková, Ph.D.
 • Mgr. Milan Procházka
 • Philosopische Fakultät der Westböhmischen Universität Pilsen 
 • Filozofická fakulta ZČU 
 •  
 • Sedláčkova 15 
 • 306 14 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei
 • Vstupné v Kč:   Vstup volný
Rendert Time: 0,091 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB