Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 09. Mär 2017 - Sonntag 02. Apr 2017

Sand plus X

Zeitgenössische Glaskunst aus Bayern 

Seit Jahrhunderten geht vom Glas ein besonderer Reiz aus. Manchmal durchscheinend oder opak, farbig oder kristallklar, zerbrechlich und doch widerstandsfähig. Ein Material, das die Phantasie der Menschen von je her beflügelt, anregt und das vielleicht ein Geheimnis in sich birgt. 

Die im Jahr 2014 gegründete Glasheimat Bayern e.V. ist nun ein ganz junger Verein, in dem sich Glaskünstler zusammengeschlossen haben, um der heutigen, zeitgenössischen Glaskunst eine Stimme zu geben. Alle Vereinsmitglieder sind professionell arbeitende Künstler. Die Arbeiten sind weit weg von Gebrauchsglas, es entstehen Glasbilder, Glasobjekte und Installationen, die Künstler suchen neue Wege im Experiment und im gemeinsamen Tun. Nähere Informationen über die Künstler und ihre Werke finden sich auch auf der Website www.glasheimat.bayern.  

Der Ausstellungstitel "Sand plus X" bezieht sich zum einen auf den Werkstoff Glas der sich in erster Linie aus Sand, Soda und Kalk zusammensetzt. Zum anderen entsteht erst durch die geringen Zugaben diverser Zusätze (X) eine schier unbeschreibliche Vielfalt von Ergebnissen des Materials Glas.  

Den Arbeiten der Glasschaffenden geht wie bei allen anderen Künstlern aber immer voraus, dass Leidenschaft und Vision auf handwerkliches Geschick und Können trifft und der Wille zur Suche nach neuen Ausdrucksformen. Dies kommt ebenso im X des Ausstellungstitels zum Tragen. Aktuelle, zeitgenössische Glaskunst ist so vielfältig wie die Künstler es sind, die die Objekte und Bilder erstellen. Das bindende Glied ist der Werkstoff Glas.   

výstava

Čtvrtek 09. bře 2017 - Neděle 02. dub 2017

Písek plus X

Současné umělecké sklo z Bavorska

Již po staletí vyzařuje za skla zvláštní kouzlo. Někdy je průhledné nebo neprůhledné, barevné nebo krystalově čisté, křehké a přesto odolné. Materiál, který odjakživa dává lidské fantazii křídla, podněcuje ji a možná v sobě skrývá tajemství.

Organizace Glasheimat Bayern e. V., založená v roce 2014, je nyní mladé sdružení, ve kterém jsou sdružení umělečtí skláři, aby dali svůj hlas dnešnímu, současnému umění skla. Všichni členové tohoto sdružení jsou profesionálně pracující umělci. U jejich prací nejde zdaleka o užitné sklo, dávají vzniknout obrazům na skle, skleněným objektům a instalacím, umělci hledají nové cesty v experimentu a společné tvorbě. Bližší informace o umělcích a jejich dílech najdete také na webových stránkách www.glasheimat.bayern.

Název výstavy "Sand plus X" se vztahuje jednak k materiálu sklu, které je složené v první řadě z písku, sody a vápna. Na druhé straně vzniká teprve přidáním nepatrných množství různých přísad (X) opravdu nepopsatelná rozmanitost výsledků materiálu sklo.

Pro práci umělců se sklem však vždy platí jako u všech ostatních umělců, že vášeň a vize se setkává s řemeslnou šikovností a umem i vůlí k hledání nových výrazových forem. To se v názvu výstavy také odráží v onom X. Aktuální, současné umění skla je tak rozmanité jako jsou i umělci, kteří objekty a obrazy vytvářejí. Spojujícím členem je materiál sklo.
  • Stadtmuseum Zbiroh 
  • Městské muzeum Zbiroh 
  •  
  • Masarykovo nám. 28 
  • 338 08 Zbiroh 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB