Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 25. Jun 2017 - Sonntag 01. Okt 2017

Victor Vasarely

Victor Vasarely ist ein weltbekannter ungarisch-französischer Maler, Zeichner, Grafiker, Bildhauer und Autor von zahlreichen Realisierungen im Bereich der Gebrauchskunst und Architektur, welcher für den Vater des Pop-Arts gehalten wird, eines der grundlegendsten Kunstrichtungen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts.

výstava

Neděle 25. čen 2017 - Neděle 01. říj 2017

Victor Vasarely

Victor Vasarely je světově proslulý maďarsko-francouzský malíř, kreslíř, grafik, sochař a autor četných realizací v oblasti užitého umění a realizací do architektury, který je považován za otce op-artu, jednoho ze zásadních uměleckých směrů konce padesátých a první poloviny šedesátých let minulého století.
  • Südböhmische Aleš-Galerie - Schlossreitschule 
  • Alšova Jihočeská galerie - Zámecká jízdárna 
  •  
  • Hluboká nad Vltavou 144 
  • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,096 Sek. | Speicherverbrauch: 2,10 MB / 2,29 MB