Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Donnerstag 02. November 2017   19.30 h - 21.30 h

Klavierquartett von Dvořák

Die Besetzung von Dvořáks Klavierquartett besteht aus Musikern, die bereits frühere kammermusikalische Erfahrungen miteinander verbinden.

Mit dem Cellisten Jan Žďánský spielte Slávka Pěchočová ab dem Jahr 1999, also noch während ihres Studiums an der AMU, im Trio IUNO. Diese Zusammenarbeit setzten sie im Rahmen der Aufnahme des gesamten kammermusikalischen Werks Leoš Janáčeks fort (2005 - 2007).

Es folgte die künstlerische Begegnung der Pianistin Slávka Pěchočová mit dem Violinisten und Bratschisten Petr Verner im Juli 2009 - zufälligerweise ebenfalls in der Besetzung eines Klavierquartetts.

Bald darauf gründeten sie das Kammerduo Spring. Seitdem widmen sie sich gemeinsam der Kammermusik.

vážná hudba

Čtvrtek 02. listopad 2017   19.30 h - 21.30 h

Dvořákovo klavírní kvarteto

Obsazení Dvořákova klavírního kvarteta vykrystalizovalo z osobností, které jsou spjaté předchozími komorními zkušenostmi.

S cellistou Janem Žďánským hrála Slávka Pěchočová v triu IUNO od roku 1999, již za dob studií na AMU. Tato spolupráce pak pokračovala v rámci nahrávání kompletního komorního díla Leoše Janáčka (2005 - 2007).

Následovalo umělecké setkání klavíristky Slávky Pěchočové s houslistou a violistou Petrem Vernerem v červenci 2009. Shodou okolností právě v obsazení klavírního kvarteta.

Záhy spolu založili komorní duo Spring a od té doby se věnují komorní hudbě společně.
  • Städtischer Tourist-Informationsservice in Domažlice 
  • Městské informační centrum Domažlice 
  •  
  • Nám. Míru 51 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB