Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 14. Okt 2017 - Mittwoch 15. Nov 2017

Reformation in den böhmischen Ländern

Die deutsch-tschechische Ausstellung bringt die Reformationsgeschichte der christlichen Kirche näher. Das Ziel der Reformation war die Besserung der Lebensverhältnisse und die Rückbesinnung zum unbelasteten Christentum.

Im Laufe der Reformation bildete sich die protestantische Kirche. Jáchymov war eines der Zentren des Luthertums in Böhmen. Die Ausstellung beinhaltet zehn Themen von Jan Hus über die evangelischen Strömungen in Böhmen, Jan Hus und Martin Luther bis zum Protestantismus in der heutigen Zeit.

Bei der Eröffnung tritt der Chor Cubitus auf.

Die Eröffnung beginnt um 15 Uhr.

výstava

Sobota 14. říj 2017 - Středa 15. lis 2017

Reformace v českých zemích

Česko-německá výstava přiblíží na panelech dějiny reformace v křesťanské církvi, jejímž cílem byly nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.  

V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve. Jáchymov byl jedním z center luteránství v Čechách. Výstavu tvoří deset témat od Jana Husa přes evangelické proudy v Čechách, Jana Husa a Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době.

Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Cubitus.

Vernisáž v 15 hodin.
  • Königliche Münzprägestätte in Jáchymov (Joachimsthal) - Montan- und Bergbaumuseum 
  • Královská mincovna v Jáchymově 
  •  
  • Nám. Republiky 37 
  • 362 51 Jáchymov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 1,50
  • Vstupné v Kč:   40,00
Rendert Time: 0,095 Sek. | Speicherverbrauch: 2,11 MB / 2,27 MB