Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Adalbert Stifter Verein 
  • Spolek Adalberta Stiftera 
  •  
  • Hochstr. 8 
  • 81669 München 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Adalbert Stifter Verein

Der Adalbert Stifter Verein ist als Kulturinstitut tätig, das die deutschsprachige Literatur Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens einschließlich ihrer Wechselwirkung mit der tschechischen Literatur erforscht und den deutsch-tschechischen Kulturaustausch fördert. Der Verein veranstaltet wissenschaftliche Vorträge und Kolloquien, Autorenlesungen und Künstlerbegegnungen. Er erarbeitet kulturgeschichtliche Ausstellungen und publiziert ein Jahrbuch mit Aufsätzen und Rezensionen.

In der Geschäftsstelle sind vier wissenschaftliche Mitarbeiter (einschließlich des Kulturreferenten für die böhmischen Länder) und zwei Verwaltungskräfte tätig. Ein Kuratorium von Fachleuten aus Deutschland, Österreich und Tschechien berät den Verein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Spolek Adalberta Stiftera

Spolek Adalberta Stiftera je činný jako kulturní institut, který se zabývá výzkumem německé literatury Čech, Moravy a Moravskoslezska, včetně vzájemného ovlivňování německé a české literatury, a podporuje německo-českou kulturní výměnu. Spolek pořádá vědecké přednášky a kolokvia, autorská čtení a setkání umělců. Organizuje kulturněhistorické výstavy a vydává ročenku s články a recenzemi.

Činnost spolku zajišťují čtyři vědečtí pracovníci (včetně kulturního referenta pro české země) a dvě administrativní síly. Kuratorium odborníků z Německa, Rakouska a Česka je poradním orgánem spolku.

Další informace naleznete na internetových stránkách!
Rendert Time: 0,136 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,45 MB