Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ägidiuskirche in Hof bei Oberviechtach 
  • Kostel zasvětcený sv. Egidiovi v Hofu při Oberviechtachu 
  •  
  •  
  • 92526 Hof bei Oberviechtach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Ägidiuskirche in Hof bei Oberviechtach

Diese Kirche im Oberviechtacher Ortsteil Hof (an der Straße nach Teunz) wurde um 1150 erbaut und zählt somit zu den ältesten Kirchen im Bistum Regensburg. Vermutlich handelt es sich bei diesem Bau um die Urzelle christlichen Lebens in Raum Oberviechtach. Der romanische Kern der Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Im Altarraum findet man die für romanische Kirchen typischen Nischen zum Abstellen sakraler Geräte. Der Eingang ist in Form eines Rundbogenportals erbaut. Der Holzaltar zeigt im Altarblatt den Kirchenpatron St. Ägidius. Der kleine Glockenturm wurde 1838/39 in seiner jetzigen Form errichtet. Ehemals war die Kirche im Besitz der Herrschaft von Haus Murach. Zur Besichtigung kann der Schlüssel bei Familie Wild, gleich unterhalb der Kirche, abgeholt werden.

Kostel zasvětcený sv. Egidiovi v Hofu při Oberviechtachu

Tento kostel v části Hof u Oberviechtachu (při silnici na Teunz)byl vybudován kolem roku 1150 a je tímto počítán k nejstarším kostelům v biskupství Řezna. Pravděpodobně se jednalo o starou křesťanskou světnici v prostoru Oberviechtachu. Románské jádro kostela pochází z 12.století. V oltářním prostoru se nachází výklenky, které jsou typické pro románské kostely a slouží k odládání sakrálních předmětů. Vchod je ve tvaru kulatého portálu. Dřevěný oltář má na svém oltářním křídle partona kostela sv. Egidiuse. Malá zvonice byla zřízena v roce 1838/39 a je takto zachována dodnes. Dříve byl kostel ve vlastnictví pánů z Haus Murach. Klíč od kostela si musíte vyzvednout u rodiny Wildových, hned pod kostelem.
Rendert Time: 0,146 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB