Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Burg Pfraumberg 
 • hrad Přimda 
 •  
 • hrad Přimda 
 • 348 06 Přimda 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burg Pfraumberg

Die Burg Pfraumberg wird nach der Prager Burg als der zweitälteste Bau der steinernen Burg in Böhmen angesehen. Die erste historische Erwähnung stammt aus dem Jahre 1126. Im 12.-14. Jahrhundert gehörte Pfraumberg zu den bedeutendsten Königsburgen. Manche böhmische Herrscher erlebten auch die Strapazen des Königsgefängnisses in der Burg. In den Jahren 1148-1150 und 1161-1173 wurde hier Soběslav II. aus dem Geschlecht der Premysliden gefangen gehalten. 1247 landete im Gefängnis nach einem misslungenen Versuch eines Umsturzes auch der spätere böhmische König Přemysl Otakar II. Unter der Regierung der Luxemburgern kam es zu den ersten Burgverpfändungen. Unter Lehensherrschaft der Boršer aus Osek wurde die Burg zum Zufluchtsort von Räubern. 1429 erwarben die verpfändete burg das Geschlecht der Schwamberger, die sie bis zum Jahre 1592 besaßen. Unter ihnen ging die Bedeutung der Burg langsam zurück. Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Pfraumberger Herrschaft ausverkauft und die Burg wurde immer mehr zu einer Ruine. Die Burg wurde im romanischen Stil gebaut.

hrad Přimda

Hrad Přimda je po Pražském hradu považován za druhou nejstarší stavbu kamenného hradu v Čechách. První historická zpráva pochází z roku 1126. Ve 12. - 14. stol. náležela Přimda mezi nejvýznamnější královské hrady. Nejeden český panovník však okusil také útrapy zdejšího královského vězení. Mezi 1148-1150 a 1161-1173 tu byl vězněn Přemyslovec Soběslav II. V roce 1247 skončil ve zdejším vězení po nezdařeném pokusu o převrat i pozdější český král Přemysl Otakar II. V období vlády Lucemburků došlo k prvním zástavám hradu. Za zástavních majitelů Boršů z Oseka se hrad stal útulkem loupežníků. V roce 1429 získávají zástavu hradu Švamberkové, kteří ji vlastní až do roku 1592. Za nich význam hradu pomalu upadá. Na konci 16. stol. je přimdské panství rozprodáno a hrad se mění ve zříceninu. Hrad byl postaven v románském slohu.
 • Öffnungszeiten:
 • Ganzjährig - die Ruine ist frei zugänglich
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Celoročně - zřícenina je volně přístupná
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,228 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB