Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Städtische Denkmalzone Ostrov - "Kulturschatz" 
  • Městská památková zóna Ostrov - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 363 01 Ostrov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Städtische Denkmalzone Ostrov - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Stadt Ostrov liegt am Fuß des Erzgebirges, zwischen Karlovy Vary / Karlsbad und Jáchymov / Sankt Joachimsthal.

In einer Urkunde des tschechischen Königs Přemysl Otakar I. wurde Ostrov 1207 erstmals erwähnt. Im historischen Zentrum befindet sich das älteste Denkmal, die St. Jakobskirche aus dem Jahr 1224. Rund um die Kirche entstand Anfang des 13. Jh. eine kleine Ortschaft, durch die ein alter Handelsweg führte. An der Stelle einer höchstwahrscheinlich älteren Siedlung ließen die Grafen Schlick Ende des 15. Jh. / Anfang des 16. Jh. ein Renaissance-Schloss errichten.

Die heutige Gestalt der königlichen Stadt bestimmten vor allem bauliche Umgestaltungen nach umfangreichen Bränden. 1625 erwarb das Geschlecht der Sachsen-Lauenburger Ostrov. Sie bauten das Schloss und den Park um. Außerdem ließ das Geschlecht in Ostrov ein Klostergelände der Piaristen errichten. Es besteht aus dem Piaristenkloster aus dem 17. Jh., der Mariä-Verkündigung-Kirche und der Familiengrabkapelle. Im 17. Jh. wirkten sich die Anfänge der industriellen Entwicklung auch auf Ostrov aus - ein Hüttenwerk, eine Kartonfabrik und eine Porzellanfabrik für die Produktion von Luxusporzellan entstanden.

Městská památková zóna Ostrov - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor mezi Karlovými Vary a Jáchymovem.

Poprvé je Ostrov zmiňován v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1207. V historickém centru se nachází nejstarší památka, kostel sv. Jakuba z r. 1224. Kolem něj byla začátkem 13. stol. postavena malá osada, kterou vedla
stará obchodní stezka. Na místě pravděpodobně staršího sídla nechali Šlikové na přelomu 15. a 16. století vystavět renesanční zámek.

Dnešní podobu královského města určily především stavební úpravy po rozsáhlých požárech. Roku 1625 získal Ostrov sasko-lauenburský rod, který zámek přestavěl a zřídil u něj park. Tento rod nechal v Ostrově postavit klášterní areál
piaristů. Jeho součástí je piaristický klášter ze 17. stol., kostel Zvěstování Panny Marie a rodová pohřební kaple. Období 17. stol. přineslo do Ostrova počátky průmyslového rozvoje - huť, továrnu na lepenku a porcelánku s výrobou luxusního porcelánu.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB