Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Städtische Denkmalzone Horní Blatná - "Kulturschatz" 
  • Městská památková zóna Horní Blatná - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • Horní Blatná 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Städtische Denkmalzone Horní Blatná - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

In der Ortschaft Horní Blatná sind zahlreiche Baudenkmäler erhalten. Der historische Kern wurde 1992 zur städtischen Denkmalzone erklärt.

Die Bürgerhäuser auf dem Marktplatz belegen den Reichtum ihrer damaligen Eigentümer. Zu den wertvollsten gehört vor allem das Haus Nr. 4, ein spätbarocker Bau mit Elementen des Rokoko und einem gewaltigen Mansardendach. Viele Häuser wurden in den oberen Etagen mit Fachwerk gebaut. Beispielhaft dafür ist das sorgfältig restaurierte Fachwerkhaus Nr. 6 mit einem schönen Portal aus dem Jahr 1713.

Bedeutende Kulturdenkmäler sind auch die Friedhofskirche Hl. Kreuz aus der 1. Hälfte des 18. Jh. und die St. Laurentiuskirche, die an der Stelle der ursprünglichen hölzernen, spätgotischen Kirche im Stil der sächsischen Renaissance erbaut und 1754 im Barockstil umgestaltet wurde.

Městská památková zóna Horní Blatná - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V obci Horní Blatná se dochovalo větší množství památek, pro které bylo historické jádro r. 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Mešťanské domy na náměstí dokládají bohatství tehdejších majitelů. Mezi nejhodnotnější patří zejména dům čp. 4, pozdně barokní stavba s rokokovými prvky s mohutnou mansardovou střechou. Mnohé domy byly stavěny za použití hrázděných konstrukcí v patře. Příkladem může být citlivě opravený dům čp. 6 s hrázděným patrem a krásným portálem
z r. 1713.

Významnými kulturními památkami jsou také barokní hřbitovní kaple sv. Kříže z poloviny 18 stol. a kostel sv. Vavřince, postavený na místě původního dřevěného pozdně gotického kostela ve stylu saské renesance, který byl r. 1754 barokizován.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB