Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kanal in Horní Blatná - "Kulturschatz" 
  • Blatenský vodní příkop - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 362 35 Horní Blatná 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Kanal in Horní Blatná - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Fördern von Erzen im Erzgebirge war Anfang des 16. Jh. nicht ohne Wasser möglich. Aus diesem Grund beauftragten die Fördergesellschaften aus Horní Blatná den Bauherren Štěpán Lenka mit dem Bau des 12 km langen Kanals, mit dem das Wasser für die Versorgung der Bergbauund Hüttenbetriebe in Horní Blatná aus dem Flüsschen Černá (Černý potok) bei Boží Dar / Gottesgab geleitet wurde.

Der Kanal, erbaut in den Jahren 1540-1554, führt in einer Höhe von 945-975 m ü.NN über die Gipfel des Erzgebirges, ausgehend von dem Torfbecken bei Boží Dar, über Rýžovna / Seifen und Bludná / Irrgang. Weiter zieht er sich dann an der Nordseite des Blatenský vrch / Plattenbergs nach Horní Blatná hinunter.

Nach der Fertigstellung kam es zu einem Aufschwung in der Umgebung von Horní Blatná, aber auch in der gesamten Region entlang des Kanals.

Blatenský vodní příkop - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Dobývání rud v Krušných horách na počátku 16. stol. nebylo možné bez vody. Z toho důvodu pověřily těžařské společnosti z Horní Blatné stavitele Štěpána Lenka výstavbou 12 km dlouhého vodního příkopu, kterým byla přivedena voda pro zásobování báňských a hutních provozů v Horní Blatné z povodí ríčky Černé (Černý potok) u Božího Daru.

Vodní příkop, vybudovaný v letech 1540-1554, se vine po vrcholcích Krušných hor v nadmořské výšce 945-975 metrů od rašeliništ u Božího Daru přes Rýžovnu a Bludnou a po severní straně Blatenského vrchu se stáčí nad Horní Blatnou.

Po jeho dokončení nastal bouřlivý rozvoj těžby nejen v okolí Horní Blatné, ale i na celém území podél vodního díla.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB