Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Chodenmuseum – Chodenburg in Domažlice / Taus - "Kulturschatz" 
  • Muzeum Chodska – Chodský hrad v Domažlicích - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Chodské náměstí 96 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Chodenmuseum – Chodenburg in Domažlice / Taus - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Chodenburg stammt ursprünglich aus den 60er Jahren des 13. Jh. Der Bau war Sitz der königlichen Burggrafen, welche die Angelegenheiten der Choden verwalteten.

Die Funktion eines Verwaltungssitzes erfüllte die Burg bis zum Anfang des 16. Jh., als sie durch ein Feuer zerstört wurde. Auf den Ruinen wurde in den Jahren 1726-1728 ein Salzspeicher mit Turm errichtet, entworfen von Kilian Ignaz Dientzenhofer, dem bekannten Baumeister der Barockzeit.

Im 2. Drittel des 19. Jh. war in der Chodenburg das Stadtamt untergebracht, nach der Instandsetzung 1850 auch eine Schule. Nachdem das Gebäude um die Jahrhundertwende frei wurde, erhielt die Stadtbücherei die leeren Räume zur Nutzung. Seit den 30er Jahren ist dort auch das Museum untergebracht.

Muzeum Chodska – Chodský hrad v Domažlicích - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Chodský hrad původně pochází z 60. let 13. stol. Stavba byla určena jako sídlo královských purkrabích, kteří spravovali záležitosti Chodů.

Funkci správního sídla plnil až do počátku 16. stol., kdy byl poničen ohněm. V letech 1726-1728 byla na místě trosek vystavěna solnice s veží, kterou měl projektovat proslulý architekt barokní doby Kilián Ignác Dientzenhofer.

Ve druhé třetině 19. stol. byl do prostor objektu umístěn městský úřad, po opravách v roce 1850 i škola. Po uvolnění stavby na přelomu 19. a 20. stol. byly prázdné místnosti předány k užívání nejprve městské knihovně a od
pocátku 30. let pak i muzeu.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB