Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Geburtshaus von Jan Hus, Husinec - "Kulturschatz" 
  • Rodný dům Mistra Jana Husa, Husinec - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Husinec 35 
  • 38421 Husinec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Geburtshaus von Jan Hus, Husinec - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Geburtshaus von Jan Hus, Husinec Das Haus Nr. 36 in Husinec gilt bis heute als Geburtsort von Jan Hus.

Aus Anlass der ersten großen öfentlichen Hus-Feierlichkeiten im Jahre 1869 zum 500. Geburtstag des Reformators wurde am Haus ein Relief des Hus Bildhauers Bohuslav Schnirch enthüllt. 1883 kaufte der nationale Verein Svatobor aus dem Erlös einer Sammlung den Vorderteil des Hauses und überließ diesen der Turnbewegung Sokol.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde das Haus Eigentum des Staates. 1952 errichtete man im Haus das Jan-Hus-Denkmal. Die erste Ausstellung stammte aus dem Jahr 1975. 1991 ließ sie die Gemeinde erneuern und um eine Gedenkhalle erweitern - die Galerie des akademischen Malers Josef Krejza, einem Sohn der Stadt Husinec.

Rodný dům Mistra Jana Husa, Husinec - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Za rodiště Mistra Jana Husa se považuje do současné doby dochovaný dům čp. 36, nacházející se v Husinci.

U příležitosti prvních velkých veřejných Husových oslav v roce 1869, pořádaných k 500. výročí jeho narození, byl na domku odhalen Husův reliéf od sochaře Bohuslava
Schnircha. V roce 1883 koupil národní spolek Svatobor z výnosu sbírky přední část domku, kterou postoupil Tělocvičné jednotě Sokol.

Po skončení 2. světové války se stal Husův domek majetkem státu. V roce 1952 byl v domě vybudován Památník Mistra Jana Husa. Stávající expozice pochází z roku
1975. V roce 1991 ji obecní úřad obnovil a obohatil o pamětní síň – galerii akademického malíře Josefa Krejzy, husineckého rodáka.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB