Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg - "Kulturschatz" 
  • Literární archiv Sulzbach-Rosenberg - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 92237 Sulzbach-Rosenberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das seit 1977 bestehende Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg gibt einen profunden Einblick in die deutschsprachige Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, vor allem mit seinem Archiv für moderne Literatur seit 1945.

Das Haus stellt Verbindungen her zwischen Lesern und Autoren, zwischen regionalen, nationalen und internationalen Literaturszenen, zwischen wissenschaftlicher Beschäftigung mit Literatur und dem literarischen Leben im Allgemeinen.

Neben Exponaten wie der Erstfassung der »Blechtrommel « geben vor allem die umfangreichen Redaktionsund Autorenkorrespondenzen Einblicke in das Literaturschaffen nach 1945. Das Archiv besitzt Briefe und Nachlässe bedeutender deutscher Schriftsteller.

Als Veranstaltungsort für Lesungen in den Regionen Oberpfalz und Mittelfranken bringt das Literaturarchiv Autoren und Leser zusammen und trägt so zur Schaffung einer literarischen Öffentlichkeit bei.

Literární archiv Sulzbach-Rosenberg - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Literární archiv Sulzbach-Rosenberg, založený v roce 1977, poskytuje důkladný pohled na německy psanou poválečnou a současnou literaturu, a to především díky svému archivu moderní literatury od roku 1945.

Instituce vytváří spojení mezi čtenáři a autory, mezi regionálními, národními a mezinárodními literárními scénami, mezi vědeckým pojetím literatury a literárním životem obecně.

Vedle exponátu jako např. první verze »Plechového bubínku« nabízí možnost nahlédnout do literární tvorby po roce 1945 hlavně rozsáhlá korespondence redaktorů a autorů. Archiv vlastní dopisy a dědictví významných německých spisovatelů.

Literární archiv jako místo konání různých literárních čtení v regionech Horní Falc a Střední Franky sbližuje autory a čtenáře a přispívá tak k vytvoření literární veřejnosti.
Rendert Time: 0,141 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB