Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Weißenstein, Pommersfelden - "Kulturschatz" 
  • Zámek Weißenstein, Pommersfelden - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • 96178 Pommersfelden 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Schloss Weißenstein, Pommersfelden - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Schloss Weißenstein bei Pommersfelden gehört zu den großen Barock-Anlagen Deutschlands. Unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn schufen die bekanntesten Architekten ihrer Zeit ein grandioses Bauwerk von europäischer Bedeutung. Blickfang ist das prächtig ausgestattete und über drei Stockwerke führende Treppenhaus. Die besten Kräfte des Landes trugen zur Ausgestaltung dieses monumentalen Bauwerkes von seltener Harmonie und Schönheit bei. Ein zunächst französisch angelegter Garten wurde später zu einer englischen Anlage umgestaltet. Zu Schloss Weißenstein gehört eine umfangreiche Galerie mit kunsthistorisch bedeutsamen Werken französischer, italienischer, deutscher und niederländischer Maler, darunter Bilder von Breughel, Dürer, Rubens und Tizian.

Zámek Weißenstein, Pommersfelden - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Tento zámek patří k největším zámkům v Německu. Za knížecího biskupa Lothara Franze z Schönbornu vytvořili významní architekti tehdejší doby velkolepou stavbu evropského významu.

Pozornost upoutá především nádherně zdobené a přes tři patra stoupající schodište. O harmonickou a krásnou výzdobu této monumentální stavby se zasloužili nejlepší umělci Bavorska. Původní francouzská zahrada byla později přebudována na zahradu anglickou.

K zámku Weißenstein patří rozsáhlá galerie, kde jsou vystavena významná díla francouzských, italských, německých a holandských malířů, mezi nimi i díla Breughelova, Dürerova, Rubensova a Tizianova.
Rendert Time: 0,135 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,43 MB