Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Freilandmuseum Grassemann Warmensteinach - "Kulturschatz" 
  • Skanzen Grassemann ve Warmensteinachu - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Grassemann Nr. 3 
  • 95485 Warmensteinach 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Freilandmuseum Grassemann Warmensteinach - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Freilandmuseum Grassemann, ein Bergbauernhof auf über 700 m ü.NN, wurde im Jahre 1698 erbaut und dürfte die älteste Anlage ihrer Art im ganzen Fichtelgebirge sein. Von besonderer kulturhistorischer Bedeutung sind die in Blockbauweise errichtete Stube und der Hinterlader-Koch-Kachelofen. Zusammen mit dem Bauernhofmuseum Kleinlosnitz ist es für den nordostbayerischen Raum überregional bedeutsam.

Das Haupthaus, ein Einfirsthof mit Wohn-, Stall- und Scheunenteil, wird als Museum und Informationsstelle für den Naturpark Fichtelgebirge, der Heuboden für wechselnde Ausstellungen genutzt.

Ein umfangreiches Jahresprogramm mit Vorträgen, Musikveranstaltungen und Diskussionen ist attraktiv für Jung und Alt.

Skanzen Grassemann ve Warmensteinachu - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Skanzen Grassemann, resp. horský statek, se nachází v nadmořské výšce 700 m. Pochází z roku 1698 a je patrně nejstarší stavbou svého druhu v celém regionu Smrčiny. Z kulturne-historického hlediska je významná roubená jizba a ze zadní strany vytápěná kachlová kamna. Stejně tak jako je tomu u muzea v Kleinlosnitz, přesahuje význam skanzenu Grassemann prostor severovýchodního Bavorska.

Hlavní budova, statek Einfirsthof s obytnou částí, stájemi a stodolou, slouží dnes jako muzeum a informační centrum Přírodního parku Smrčiny. V bývalém seníku jsou pořádány výstavy.

Pestrý celoroční kulturní program, který zahrnuje přednášky, hudební akce a diskusní setkání, je atraktivní pro mladší i starší generaci.
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,43 MB