Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Krügemuseum der Stadt Creußen - "Kulturschatz" 
  • Muzeum džbánů města Creußen - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Am Alten Rathaus 3 
  • 95473 Creußen 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Krügemuseum der Stadt Creußen - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der mittelalterlich geprägte Stadtkern von Creußen hat mit dem Krügemuseum einen besonderen Anziehungspunkt.

Das Museum ist im ehemaligen Scharfrichterhaus und im nördlichen Stadttor untergebracht und beherbergt einen besonderen Schatz: Das weltbekannte Creußener Steinzeug.

Die formale und technische Qualität, wie sie im oberfränkischen Creußen im 17./18. Jh. erreicht wurde, war in ihrer Art einmalig. Hier am Ort der Herstellung des Creußener Steinzeugs erhalten Besucher mit äußerst wertvollen Exponaten den größten Überblick über die Produktion.

Muzeum džbánů města Creußen - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Pritažlivost středověkého rázu centra města Creußen posílilo tamní Muzeum džbánů.

Muzeum se nachází v někdejší katovně v severní městské bráně. Mezi exponáty se nachází jeden zcela mimořádný a tím je soubor světoznámé creußenské keramiky.

Formální a technická kvalita této keramiky, jejíž výroba spadá do 17./18. stol., je zcela ojedinělá a muzeum poskytuje návštevníkům dokonalou představu o její výrobě.
Rendert Time: 0,146 Sek. | Speicherverbrauch: 2,30 MB / 2,44 MB