Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schulkirche, Amberg - "Kulturschatz" 
  • Školní kostel, Amberk - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Hallplatz 2 
  • 92224 Amberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Schulkirche, Amberg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der heute als »Schulkirche« apostrophierte und dem Heiligen Augustinus geweihte Sakralbau entstand in den Jahren 1697-1699 als Klosterkirche der Salesianerinnen, die kurz zuvor nach Amberg gekommen waren. Die Pläne dazu stammen von Wolfgang Dientzenhofer, bei dem auch die Bauleitung lag. Das von ihm geschaffene »Rundell« erfuhr 1758 eine völlige Umgestaltung, mit der der Rokokostil in Amberg Einzug hielt.

Während die Innenausstattung in der Hand Amberger Meister lag, übernahm Franz Joachim Schlott die Bildhauer- und Schreinerarbeiten. Die damalige Superiorin Angela Viktoria von Orban konnte den Hofmaler Gottfried Bernhard Götz für die Freskierung gewinnen.

Nach der Säkularisation des Klosters der Salesianerinnen ging dieses mit der Kirche an die bis zum heutigen Tage namensgebende »Deutsche Schulstiftung« über. Später wurde sie Kirche der Armen Schulschwestern von Unserer lieben Frau.

Školní kostel, Amberk - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Tato církevní budova, která je v současnosti označována jako »školní kostel« a je zasvěcena sv. Augustinovi, vznikla v letech 1697-1699 jako klášterní kostel salesiánek, které krátce předtím přišly do Amberku. Plány kostela pochází od Wolfganga Dientzenhofera, který také vedl výstavbu. Budova, kterou vytvořil, zaznamenala v roce 1758 úplnou přestavbu, se kterou přišel do Amberku styl rokoka.

Zatímco vnitřní zařízení bylo vloženo do rukou amberských mistrů, sochařských a truhlářských prací se ujal Franz Joachim Schlott. Tehdejší představené kláštera Angele Viktorii von Orban se podařilo získat dvorního malíře Gottfrieda Bernharda Götze k namalování fresek.

Po sekularizaci kláštera salesiánek přešel klášter společně s kostelem na »Německou školní nadaci«, která dodnes určuje jeho jméno. Později se stal kostelem Chudých školních sester od Naší milé paní.
Rendert Time: 0,136 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB