Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadt Bamberg – Weltkulturerbe - "Kulturschatz" 
  • Město Bamberk – světové kulturní dědictví - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Geyerswörthstraße 5 
  • 96047 Bamberg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Stadt Bamberg – Weltkulturerbe - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Bamberg kann sich rühmen, den größten unversehrt erhaltenen historischen Stadtkern Deutschlands zu besitzen. Nicht umsonst wurde der gesamten Altstadt auf einer Fläche von ca. 136 ha 1993 der Titel UNESCO Weltkulturerbe verliehen. Mit ihren drei historischen Siedlungszentren, der bischöfflichen Bergstadt, der bürgerlichen Inselstadt und der traditionellen Gärtnerstadt repräsentiert Bamberg modellhaft die auf einer frühmittelalterlichen Grundstruktur entwickelte mitteleuropäische Stadt.

Herausragende Kulturschätze zeigen die 14 Museen der Stadt und auch die Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie machen als Weltklasseorchester den Ruf Bambergs international bekannt. Die Bamberger Symphoniker wurden 1946 von ehemaligen Mitgliedern der Deutschen Philharmonie in Prag und Musikern aus Karlsbad und Schlesien gegründet.

Es gibt heute in der Stadt noch neun Brauereien, die über 50 verschiedene Biere herstellen, darunter auch das berühmte »Rauchbier«.

Město Bamberk – světové kulturní dědictví - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Město Bamberk, které je součástí světového kulturního dědictví, se rozkládá na ploše cca 136 ha. Patří k němu obytné čtvrti Bergstadt, Inselstadt a Gärtnerstadt. Od roku 1993 je Bamberk zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je přímo modelovou ukázkou středoevropského města, které vzniklo a rozvíjelo se od dob raného středověku.

Mezi německými městy se Bamberk může pyšnit největším neporušeným a zachovalým historickým jádrem města. Ve 14 muzeích se nacházejí kulturní poklady úžasné hodnoty. Bamberský symfonický orchestr – Bavorská státní filharmonie – patří ke špičkovým hudebním tělesum. Šírí ve světě slávu a povědomí o měste Bamberk. Bamberský symfonický orchestr byl založen v roce 1946 členy někdejší Německé filharmonie v Praze a hudebníky z Karlových Varu a ze Slezska.

V současné době vaří v Bamberku devět pivovarů padesát druhů piva. Nejznámější značka je »Rauchbier«.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB