Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth - "Kulturschatz" 
  • Markrabská opera, Bayreuth - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Opernstraße 14 
  • 95444 Bayreuth 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Markgräfiche Opernhaus in Bayreuth gilt als das schönste Barocktheater Europas. Es zeugt noch heute vom Leben und Wirken sowie den künstlerischen Neigungen der Markgräfin Wilhelmine. Die preußische Prinzessin und Lieblingsschwester Friedrichs des Großen machte aus der Residenzstadt Bayreuth eine strahlende Kulturmetropole. Ihr Lieblingsprojekt und zugleich prächtigster Spielort war das Markgräfliche Opernhaus.

In nur vier Jahren Bauzeit wurde es 1748 fertig gestellt – außen von Joseph Saint-Pierre, innen von Giuseppe und Carlo Galli-Bibiena, den bedeutendsten Theaterarchitekten ihrer Epoche. Zu seiner Zeit war es in Größe und Prachtfülle nur vergleichbar mit Häusern in Wien, Dresden, Paris oder Venedig.

Diese glanzvolle Bühne bietet heute den stimmungsvollen Rahmen für eine ganze Reihe hochkarätiger Konzertreihen, darunter die alljährlich stattfindende Fränkische Festwoche sowie das Festival Bayreuther Barock.

Markrabská opera, Bayreuth - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Markrabská opera v Bayreuthu patří mezi nejkrásnější barokní operní domy v Evropě. Dodnes podává svědectví o životě, působení, ale i uměleckých sklonech markraběnky Wilhelminy. Pruská princezna a nejmilejší sestra Bedřicha Velikého přeměnila rezidenční město Bayreuth v oslnivou kulturní metropoli. Především jí záleželo na projektu dodnes obdivované Markrabské opery.

Budova byla postavena za pouhé čtyři roky a dokončena v roce 1748. Její vnější podoba je dílem Josepha Saint-Pierra, vnitřní výzdoba pochází od Giusseppa a Carla Galli-Bibienových, tehdy dvou nejvýznamnějších divadelních architektů. Svou velikostí a nádherou byla ve své době srovnatelná pouze s opěrními domy ve Vídni, Dráždanch, Paríži a Benátkách.

Na krásném jevišti se v současné době pořádají koncerty vážné hudby, mimo jiné se zde každoročně konají festivaly »Francký festivalový týden« a »Bayreuthské baroko«.
Rendert Time: 0,151 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,45 MB