Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Martin, Landshut - "Kulturschatz" 
  • Kostel sv. Martina, Landshut - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Kirchgasse 232 
  • 84028 Landshut 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

St. Martin, Landshut - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die dreischiffige hochgotische Hallenkirche St. Martin ist das Wahrzeichen der Stadt Landshut. Sie wurde von 1389 bis 1500 erbaut und ist das Werk des Meisters Hans von Burghausen. Im Innenraum mit seinen hohen schlanken Säulen befinden sich Kunstwerke von höchster Qualität. Besonders wertvoll sind die Leinberger Madonna, das Chorbogenkreuz als eines der größten Kruzifixe der Spätgotik, die Terrakotta-Figuren an den Pfeilern, das Chorgestühl aus Eichenholz, viele bedeutende Schnitzarbeiten der Spätgotik, bedeutende Glasfenster und Grabmäler wie die Probstgruft.

2001 wurde der Stiftskirche der Ehrentitel einer päpstlichen »Basilika minor« verliehen. Zu St. Martin gehört auch die Schatzkammer im Sandstadel.

Der Kirchturm, eines der Wahrzeichen der Stadt, ist mit seinen 130,6 m Höhe und den neun Geschossen höchster Backsteinturm der Welt und höchster Kirchturm Bayerns.

Kostel sv. Martina, Landshut - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Trojlodní halový kostel sv. Martina, postavený ve slohu vrcholné gotiky, je symbolem města Landshut. Byl stavěn v letech 1389-1500 Mistrem Hansem z Burghausenu. Uvnitř kostela s vysokým štíhlým sloupovím se nacházejí vysoce hodnotná umělecká díla, mezi nimiž je např. Leinbergská madona, obloukový kríž na hlavním oltáři, který patří mezi největší krucifixy z pozdně gotické doby, dále sošky z terakoty umístěné na sloupech, lavice z dubového dřeva při hlavním oltáři, pozdně gotické dřevořezby, sklenená okna a hrobky, napr. proboštská krypta.

V roce 2001 byl tomuto kolegiátnímu chrámu propůjčen čestný název papežská »bazilika minor«. Ke kostelu sv. Martina patří také klenotnice v Sandstadelu.

Kostelní věž, jeden ze symbolů města, je svou výškou 130,6 m a devíti patry nejvyšší cihlovou věží na světě a nejvyšší kostelní věží v Bavorsku.
Rendert Time: 0,132 Sek. | Speicherverbrauch: 2,31 MB / 2,44 MB