Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Plzeň 2015, o. p. s. 
  •  
  • Pražská 19 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Klangbrücken 2015 

Dies ist ein von Plzeň 2015, o.p.s. ausgewähltes Projekt, das im Rahmen von „regio2015“ realisiert wird.

„Wir sind alle noch ganz erfüllt!"
Das waren die Worte von Doris Gamurar, Leiterin einer Gruppe von 28 geistig behinderten Kindern und Jugendlichen der Cabrini-Schule Offenstetten nach den gemeinsamen Konzerten mit dem Ostbayerischen Jugendorchester im Jahr 2011 im Rahmen des Projektes Klangbrücken.

Das soll wieder so geschehen, wenn im Jahr 2015 ca. 15 Personen aus verantwortlichen Positionen in Wirtschaft, Politik und Verwaltung mit uns musizieren. Das Projekt Klangbrücken 2015 startet mit zwei vorbereitenden Musizier-Nachmittagen voraussichtlich im Herbst 2014 / Frühjahr 2015, an denen der Dirigent Hermann Seitz den Teilnehmern den Weg zum Mit-Musizieren öffnet. Die nächste Etappe ist ein gemeinsamer Proben- und Begegnungstag, an dem sich alle Teilnehmer gegenseitig kennen und schätzen lernen. Daran schließen sich mehrere Konzerte an, von denen eines in Pilsen stattfinden soll.

Teilnehmen kann jede/r, der/die eine verantwortliche Position in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Schule hat. Es ist keine musikalische Vorbildung notwendig! Ganz besonders sind Menschen eingeladen, die noch nicht selbst musiziert haben. 

Akustické mosty 2015 

Toto je jeden z projektů vybraný společností Plzeň 2015, o. p. s., který bude realizován v rámci projektu „regio2015“.

„Všichni jsme stále ještě plni dojmů."
To byla slova Doris Gamurar, vedoucí skupiny 28 duševně postižených dětí a mladých lidí ze školy Cabrini-Schule Offenstetten po společných koncertech s Východobavorským mládežnickým orchestrem v roce 2011 v rámci projektu Akustické mosty.

Tak by tomu mělo být znovu, až v roce 2015 společně s námi bude hrát cca 15 osob ze zodpovědných funkcí v oblasti hospodářství, politiky a správy. Projekt Akustické mosty 2015 bude zahájen pravděpodobně na podzim 2014 / na jaře 2015 dvěma přípravnými hudebními odpoledny, při kterých dirigent Hermann Seitz otevře účastníkům cestu ke společnému hraní. Následující etapa je společný den setkání a zkoušek, při kterém se všichni účastníci vzájemně seznámí a naučí se vážit si jeden druhého. Poté bude navazovat několik koncertů, z nichž jeden by se měl konat v Plzni.

Zúčastnit se může každý, kdo zaujímá významnou pozici v oblasti hospodářství, politiky, veřejné správy, školství. Není nutné žádné předchozí hudební vzdělání! Obzvláště srdečně jsou vítáni lidé, kteří dosud sami nevystupovali. 

Aktuelles • Aktuálně

Konzert am 19.09.15 im Kulturhaus Peklo

Das öffentliche Konzert findet am Samstag, 19.09.15 im Saal des Kulturhauses Peklo in Pilsen (Pobřežní 2220/10) statt.

Ausführliche Informationen zur Veranstaltung

Koncert 19. 9. 2015 v sále kulturního domu Peklo

Veřejný koncert se koná v sobotu, 19. 9. 2015 v sále kulturního domu Peklo v Plzni (Pobřežní 2220/10).

Podrobné informaci o akci
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 2,01 MB / 2,25 MB