Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Plzeň 2015, o. p. s. 
  •  
  • Pražská 19 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Windharfe - den "Böhmischen" zum Klingen bringen  

Der Künstler Wilfried Anthofer hat sich von einem Ostbayern und Böhmen verbindenden Wetterphänomen, dem Böhmischen (Wind) für seine Kunstobjektidee inspirieren lassen.  

Es ist nicht nur die gemeinsame Landschaft und eine alte, vielfältig gewachsene Kulturgeschichte, auch ein meteorologischer Aspekt ist nahezu sprichwörtlich: der Böhmische. Er macht nicht Halt vor Landesgrenzen, ist meist kalt, selten warm, bringt in der Regel schönes und manchmal auch schlechtes Wetter. Das Spiel des Windes ist zeitlos. Der Wind zwingt niemandem seine Gedanken auf – er lässt den Zuhörer frei!

Ihn in Form einer pflanzenähnlichen Windharfe zum Klingen zu bringen, ihn zum Botschafter eines gemeinsamen Anliegens zu machen ist die Grundidee dieses Objektes. In seiner abstrakten, fantasiereichen Ausprägung ist es Symbol für gemeinsame Wurzeln, aber auch für eine gemeinsame Zukunft, ein gemeinsames buntes Wachsen.

Die Formensprache der Windharfe bedient sich polymorpher Elemente, die sich an den Gesetzmäßigkeiten der Natur orientieren. Das Verhältnis von Objekt und Betrachter soll sich dabei als dynamischer Prozess zeigen und die Fantasie anregen.


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat. 

Větrná harfa – Rozeznít "Český vítr" 

Umělec Wilfried Anthofer se pro svou myšlenku uměleckých objektů nechal inspirovat fenoménem počasí, který spojuje Východní Bavorsko a Čechy – Českým větrem.  

Nejen společná krajina a staré, rozmanitě utvářené kulturní dějiny, charakteristický je také meteorologický aspekt: Český vítr. Nezastaví se ani na státních hranicích, je většinou chladný, zřídka teplý, zpravidla přináší pěkné a občas také ošklivé počasí. Hra větru je nadčasová. Vítr nikomu nevnucuje své myšlenky – ponechává to na posluchači!

Základní myšlenkou tohoto objektu je rozeznít ho ve formě rostlině podobné Větrné harfy, učinit z něho posla společného přání. Ve své abstraktní, fantastické podobě představuje symbol společných kořenů, ale také společné budoucnosti a společného rozmanitého vývoje.

Jazyk Větrné harfy využívá polymorfní elementy, které se orientují na zákonitosti přírody. Vztah objektu a pozorovatele by se měl projevit jako dynamický proces a vzbuzovat fantazii.


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 2,01 MB / 2,25 MB