Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gerhard Würl 
 •  
 • Schwarzeneck 3 
 • 92447 Schwarzhofen 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Deutsch-tschechische Seniorenarbeit  

Der Seniorenverein Schwarzhofen (Landkreis Schwandorf) plant für 2015 die Intensivierung der schon bestehenden Zusammenarbeit im kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich der Senioren aus Křimice in der Nähe von Pilsen und der Senioren des Marktes Schwarzhofen.  

Begegnungen der Senioren finden wechselseitig in Křimice und Schwarzhofen statt. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse, die Wünsche, das körperliche und geistige Leistungsvermögen sowie auf die Lebenssituation der deutschen und tschechischen Senioren ausgerichtet und die Durchführung erfolgt seniorengerecht.  

Die Bürgermeister von Křimice und Schwarzhofen waren bei den Veranstaltungen in ihren Orten anwesend und haben diese unterstützt.

Details über die deutsch-tschechische Seniorenarbeit, die auf das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 ausgerichtet wird, werden im Laufe des Jahres diskutiert und konkretisiert.


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat.    

Česko-německá práce se seniory 

Spolek seniorů Schwarzhofen (okres Schwandorf) plánuje pro rok 2015 zintenzivnit již existující spolupráci v kulturní, sociální a společenské oblasti mezi seniory z Plzně-Křimic a seniory z městysu Schwarzhofen.  

Setkání seniorů se konají střídavě v Křimicích a Schwarzhofenu. Jsou zaměřena speciálně na potřeby, přání, tělesnou a duševní výkonnost a také na životní situaci českých a německých seniorů a jejich realizace probíhá s ohledem na požadavky seniorů.  

Starostové Křimic a Schwarzhofenu byli přítomni při akcích ve svých městech a tyto akce podpořili.

O detailech k česko-německé práci se seniory, která by byla zaměřena na hlavní město kultury Plzeň 2015, se bude diskutovat a budou konkretizovány v průběhu roku.


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
 
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 2,00 MB / 2,24 MB