Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Friedrich Brandl 
 •  
 • Othmayrstr. 176 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Die Wege von gestern heute neu begehen – Literarische Wanderung auf der Goldenen Straße 

Im Sommer 2006 wanderten die Oberpfälzer Autoren Friedrich Brandl, Harald Grill und Bernhard Setzwein zwei Wochen durch die bayerisch-böhmischen Nachbarregionen entlang der Goldenen Straße von Pilsen nach Amberg. Ihre Reisenotizen haben sie zu einem literarischen Programm mit musikalischer Begleitung arrangiert. Für 2015 ist diese Lesung mit Musik in Pilsen, an Orten entlang der Goldenen Straße und in Schönsee geplant.


Diese ist eine von mehr als 100 Projektideen bayerischer Kulturakteure, die das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt „Impuls 2015!“ gesammelt, in Workshops diskutiert und mit dem Pilsen 2015-Team diskutiert hat. 

Projít dnes znovu včerejší cesty – Literární putování po Zlaté cestě 

V létě 2006 putovali hornofalčtí autoři Friedrich Brandl, Harald Grill a Bernhard Setzwein dva týdny po česko-bavorských příhraničních regionech podél Zlaté cesty z Plzně do Ambergu. Své poznámky z cesty upravili do literárního programu s hudebním doprovodem. Pro rok 2015 je naplánováno toto literární čtení s hudbou v Plzni, na místech podél Zlaté cesty a v Schönsee.


Toto je jeden z více než sta projektových návrhů bavorských kulturních aktérů, které Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) shromáždilo v rámci projektu „Impuls 2015!“. O nápadech se dále diskutovalo na workshopech s týmem společnosti Plzeň 2015, o. p. s. 
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 2,00 MB / 2,24 MB