Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

11. Juli 2017

Das Erbe der Reformation im polnisch-tschechischen Grenzgebiet

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa veranstaltet vom 18. bis zum 22. Oktober 2017 eine Exkursion für Studierende. mehr »

11. Juli 2017

Dědictví reformace v česko-polském pohraničí

Německé kulturní fórum východní Evropa pořádá v čase od 18. do 22. října 2017 exkurzi pro studující.   Více »

10. Juli 2017

Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht neue Mitglieder

Das Deutsch-tschechische Jugendforum wird im September 2017 in seine zehnte Amtsperiode starten. Dafür werden viele engagierte Jugendliche (16 - 25 Jahre) gesucht, die Lust haben mit anderen jungen Menschen aus Deutschland und Tschechien über das Thema "Welche Bildung brauchen wir?" zu diskutieren und gemeinsam Spaß zu haben. mehr »

10. Juli 2017

Česko-německé fórum mládeže hledá nové členy

Česko-německé fórum mládeže vstupuje v září 2017 do desátého funkčního období. Proto se hledají angažovaní mladí lidé (16 - 25 let), kteří mají chuť diskutovat s dalšími mladými z Česka a Německa o tématu "Jaké vzdělání potřebujeme?" a dobře s...   Více »

04. Juli 2017

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis zum zweiten Mal ausgeschrieben

Die Ausschreibung für den zweiten Jahrgang des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises hat begonnen. Beiträge können bis zum 31.7.2017 eingereicht werden. mehr »

04. Juli 2017

Česko-německá novinářská cena podruhé vypsána

Výběrové řízení pro druhý ročník Česko-německé novinářské ceny začalo. Příspěvky mohou být přihlášeny do 31. července.   Více »

06. Juni 2017

Informationen von der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur informiert, dass für das Jahr 2017 noch Fördermittel, Mobilitätsbeihilfen und Stipendien beantragt werden können. Auch die Antragsfrist des Förderprogramms "Joint Call Bayern - Tschechien 2018-2020" wurde verlängert. Und das 2. bayerisch-tschechische Hochschulforum in Weiden steht an. mehr »

06. Juni 2017

Informace od Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje, že je ještě možné podávat žádosti o dotační prostředky, příspěvky na mobilitu a stipendia na rok 2017. Také lhůta pro podávání žádostí v rámci dotačního programu "Joint Call Česko – Bavorsko 2018-2020" byla prodloužena. A c...   Více »

16. Mai 2017

Vernetzungstreffen deutscher und tschechischer Kulturakteure

Das 20-jährige Jubiläum der Deutsch-Tschechischen Erklärung wird in diesem Jahr mit dem reichlich drei Monate dauernden Deutsch-tschechischen Kulturfrühling und über 100 Veranstaltungen in Deutschland und Tschechien gefeiert. Am Donnerstag, 18.05.2017 findet im Rathaus der Stadt Budweis (nám. Přemysla Otakara II. č. 1) ein Vernetzungstreffen deutscher und tschech... mehr »

16. Mai 2017

Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry

Dvacáté jubileum Česko-německé deklarace se v tomto roce slaví Česko-německým kulturním jarem, které trvá plné tři měsíce a zahrnuje více než 100 akcí v České republice a v Německu. Ve čtvrtek 18. 5. 2017 Informační a setkávací seminář pro české a německé kul...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 4 von 4
Rendert Time: 0,104 Sek. | Speicherverbrauch: 1,82 MB / 1,96 MB