Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

20. November 2017

Wettbewerbs-Ausschreibung "Junge Kunst – 2018" - Niederbayern - Südböhmen - Oberösterreich

Die Sparkasse Passau schreibt für das Jahr 2018 erneut den Wettbewerb Junge Kunst aus. mehr »

20. listopad 2017

Konkurz na výstavní projekt "Mladé umění – 2018" - Dolní Bavorsko - Jižní Čechy - Horní Rakousko

Spořitelna Sparkasse Passau vypsala opět na rok 2018 výstavní projekt Mladé umění.   Více »

15. November 2017

Tschechische Schulen und Kindergärten suchen Projektpartner

Ich habe mit Interesse beobachtet, wie einzelne Kinder bei Kennenlernspielen miteinander umgehen. Manche Erwachsene, die Fremdsprachen lernen, können sie um ihre Zwanglosigkeit, mit der sie miteinander sprechen, beneiden. Sie können „es“ nicht sagen, aber sie können „es“ kommunizieren. Sie unterhalten sich, sie lachen, sie spielen. Arme, Beine, Augen&hell... mehr »

15. listopad 2017

České školy a školky hledají projektového partnera

Se zájmem jsem sledoval, jak si jednotlivé děti vedou při seznamovacích hrách. Řada dospělých, kteří se učí cizí jazyky, by jim mohla závidět tu bezprostřednost, se kterou děti komunikují. Oni "to" neumí říct, ale oni "to" komunikují. Baví se, smějí se, hrají si. Ruce, nohy, oči&hell...   Více »

06. November 2017

Gemeinde Tlučná sucht Partnergemeinde

Die Gemeinde Tlučná sucht eine bayerische Partnergemeinde zur intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Schule, Tourismus und Gemeindeleben. mehr »

06. listopad 2017

Obec Tlučná hledá partnerskou obec

Obec Tlučná hledá bavorskou partnerskou obec pro intenzivní přeshraniční spolupráci v oblasti školství, cestovního ruchu a spolkového života.    Více »

18. Oktober 2017

Deutsch-tschechische Konferenz: Kulturelle Bildung und Gesellschaft

Anlässlich des 20. Jubiläums der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärungüber die gegenseitigen Beziehungen findet in den Räumen des Goethe-Instituts in Prag vom 22. bis 23. November 2017 eine deutsch-tschechische Konferenz zum Thema „Kulturelle Bildung und Gesellschaft“ statt. mehr »

18. říjen 2017

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 uskuteční Česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost.   Více »

13. Oktober 2017

Kulturfahrt nach Regensburg

Im Rahmen des Projekts Bayerisch-Böhmische Kulturplattform bietet das Depo2015 eine Kulturfahrt nach Regensburg, die am Samstag, 11. November 2017 stattfindet. mehr »

13. říjen 2017

Kulturně-poznávací zájezd do Řezna

V rámci projektu Česko-bavorská kulturní platforma nabízí Depo2015 kulturně-poznávací zájezd do Řezna, který se koná v sobotu 11. listopadu 2017.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 24
Seite 1 von 3
1 2 3
Rendert Time: 0,093 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,98 MB