Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

04. Dezember 2017

Das Grüne Dach Europas

Der Autor Berndt Fischer sucht für die Ausstellung und die dazugehörige einstündige Multivision geeignete Räumlichkeiten in Tschechien wie z.B. Museen, historische oder moderne Gebäuden, Begegnungszentren o.Ä. mehr »

04. prosinec 2017

Zelená střecha Evropy

Autor Berndt Fischer hledá pro svou výstavu a hodinovou multimediální prezentaci vhodné prostory v Česku jako např. muzea, historické nebo moderní budovy, centra apod.   Více »

29. November 2017

Festival der tschechischen Innovation

In den Räumen des DEPO2015 in Pilsen wird am Donnerstag, 30. November der bereits 6. Jahrgang des Festivals der tschechischen Innovation veranstaltet. Es handelt sich um eine Kombination von Messe und Konferenzen mit Vorführungen von Technologien und Innovationen, in der VIP-Zone warten auf die Besucher Diskussionen und Workshops. mehr »

29. listopad 2017

Festival České inovace

V prostorách DEPO2015 v Plzni proběhne ve čtvrtek 30. listopadu již 6. ročník Festivalu Česká inovace. Jedná se o kombinaci veletrhu a konference s ukázkami technologií a inovací, ve VIP zóně na návštěvníky čekají diskusní panely a workshopy.   Více »

20. November 2017

Wettbewerbs-Ausschreibung "Junge Kunst – 2018" - Niederbayern - Südböhmen - Oberösterreich

Die Sparkasse Passau schreibt für das Jahr 2018 erneut den Wettbewerb Junge Kunst aus. mehr »

20. listopad 2017

Konkurz na výstavní projekt "Mladé umění – 2018" - Dolní Bavorsko - Jižní Čechy - Horní Rakousko

Spořitelna Sparkasse Passau vypsala opět na rok 2018 výstavní projekt Mladé umění.   Více »

15. November 2017

Tschechische Schulen und Kindergärten suchen Projektpartner

Ich habe mit Interesse beobachtet, wie einzelne Kinder bei Kennenlernspielen miteinander umgehen. Manche Erwachsene, die Fremdsprachen lernen, können sie um ihre Zwanglosigkeit, mit der sie miteinander sprechen, beneiden. Sie können „es“ nicht sagen, aber sie können „es“ kommunizieren. Sie unterhalten sich, sie lachen, sie spielen. Arme, Beine, Augen&hell... mehr »

15. listopad 2017

České školy a školky hledají projektového partnera

Se zájmem jsem sledoval, jak si jednotlivé děti vedou při seznamovacích hrách. Řada dospělých, kteří se učí cizí jazyky, by jim mohla závidět tu bezprostřednost, se kterou děti komunikují. Oni "to" neumí říct, ale oni "to" komunikují. Baví se, smějí se, hrají si. Ruce, nohy, oči&hell...   Více »

06. November 2017

Gemeinde Tlučná sucht Partnergemeinde

Die Gemeinde Tlučná sucht eine bayerische Partnergemeinde zur intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Schule, Tourismus und Gemeindeleben. mehr »

06. listopad 2017

Obec Tlučná hledá partnerskou obec

Obec Tlučná hledá bavorskou partnerskou obec pro intenzivní přeshraniční spolupráci v oblasti školství, cestovního ruchu a spolkového života.    Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 20 von 26
Seite 2 von 3
1 2 3
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,96 MB