Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

02. März 2018

3D-Druck und digitale Kunst - Internationale Fortbildung im Depot Pilsen

Bei der ersten grenzüberschreitenden LJKE-Fortbildung in Pilsen, die von Freitag, 27.04. bis Samstag, 28.04.2018 veranstaltet wird, steht das Kennenlernen der 3D-Drucktechnik als digitale Kunst im Zentrum. mehr »

02. březen 2018

3D-tisk a digitální umění - Mezinárodní školení v Depu v Plzni

Cílem prvního přeshraničního školení LJKE (Zemské sdružení uměleckých škol pro mládež a kulturně-pedagogických zařízeních v Bavorsku), které se bude konat od pátku 27. 4. do soboty 28. 4. 2018, je seznámení se s technologií 3D-tisku coby digitální uměn&iacu...   Více »

26. Februar 2018

Kultur- und Kreativtreffen 2018

Die Task Force Cross-Border Culture der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (T4CBC-AGEG) in Kooperation mit der Euroregion Elbe/Labe veranstaltet vom 25. - 27. April 2018 in Řehlovice und Dresden ein Kultur- und Kreativtreffen. mehr »

26. únor 2018

Kulturní a kreativní setkání 2018

Task Force Cross-Border Culture pracovního sdružení Evropské pohraniční regiony (T4CBC-AGEG) v kooperaci s Euroregionem Elbe/Labe pořádá od 25. do 27. dubna 2018 v Řeholnicích a Drážďanech Kulturní a kreativní setkání.   Více »

08. Februar 2018

Deutsch-tschechisches Programm für junge Profis

CGYPP wurde 2008 als ein internationales Netz von jungen Deutschen und Tschechen aus dem akademischen Bereich, Wirtschaft, Medien, Politik, öffentlichen Verwaltung und des Non-Government-Sektors gegründet. Jetzt können sich Interessenten zum bereits 9. Jahrgang anmelden. mehr »

08. únor 2018

Česko-německý program pro mladé profesionály

CGYPP  byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru. Nyní se mohou zájemci přihlásit do již 9. ročníku.   Více »

08. Februar 2018

Künstlersymposium – Vilsbiburg 2018

Die Stadt Vilsbiburg in Zusammenarbeit mit dem BBK Niederbayern und dem Kulturforum Vilsbiburg schreiben einen öffentlichen Wettbewerb für Künstler zum Thema "Textil" aus. mehr »

08. únor 2018

Sympozium umělců - Vilsbiburg 2018

Město Vilsbiburg ve spolupráci s BBK Dolní Bavorsko a Kulturním fórem Vilsbiburg vypisují veřejnou soutěž na téma "Textil".   Více »

07. Februar 2018

Ausschreibungen der Förder- und Stipendienprogramme für die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit im Hochschulbereich

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur stellt die aktuellen Ausschreibungen der Förder- und Stipendienprogramme unter ihrer Homepage online. mehr »

07. únor 2018

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci v oblasti vysokých škol

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí na svých webových stránkách grantové a stipendijní programy.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 20 von 43
Seite 2 von 5
1 2 3 4 5
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,96 MB