Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

27. April 2018

ArtCamp 2018

Die Westböhmische Universität in Pilsen, Fakultät für Kunst und Design Ladislav Sutnar, lädt zum 14. Jahrgang der Internationalen Sommerschule der Kunst ein - ArtCamp. mehr »

27. duben 2018

ArtCamp 2018

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, zve na 14. ročník Mezinárodní letní školy umění - ArtCamp.   Více »

06. April 2018

Kunstausstellung „NATUR – MENSCH“ und Andreas-Kunstpreis 2018

Die Stadt Braunlage mit hrer Nationalparkgemeinde Sankt Andreasberg und der Nationalpark Harz nehmen Bewerbungen zur Teilnahme an der 24. Kunstausstellung NATUR – MENSCH 2018 entgegen. mehr »

06. duben 2018

Výstava umění "PŘÍRODA - ČLOVĚK" a Andreasova cena umění 2018

Město Braunlage se svou obcí Sankt Andreasberg, patřící k národnímu parku Harz, přijímá žádosti k účasti na 24. výstavě umění "PŘÍRODA - ČLOVĚK" 2018.   Více »

30. März 2018

Tandem Regensburg bietet drei EVS-Stellen

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM in Regensburg sucht ab September 2018 im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes EVS zwei Freiwillige aus der Tschechischen Republik. mehr »

30. březen 2018

Tandem Regensburg nabízí tři místa dobrovolníků

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Regensburg hledá o září 2018 v rámci Evropské dobrovolné služby (EVS) dva dobrovolníky či dobrovolnice z České republiky.    Více »

16. März 2018

Studium an der Karlsuniversität Prag

Der Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien der Karlsuniversität Prag bietet verschiedene Möglichkeiten eines Studiums. mehr »

16. březen 2018

Studium na Karlově Univerzitě v Praze

Katedra německých a rakouských studií Univerzity Karlovy v Praze nabízí několik možností studia.   Více »

02. März 2018

3D-Druck und digitale Kunst - Internationale Fortbildung im Depot Pilsen

Bei der ersten grenzüberschreitenden LJKE-Fortbildung in Pilsen, die von Freitag, 27.04. bis Samstag, 28.04.2018 veranstaltet wird, steht das Kennenlernen der 3D-Drucktechnik als digitale Kunst im Zentrum. mehr »

02. březen 2018

3D-tisk a digitální umění - Mezinárodní školení v Depu v Plzni

Cílem prvního přeshraničního školení LJKE (Zemské sdružení uměleckých škol pro mládež a kulturně-pedagogických zařízeních v Bavorsku), které se bude konat od pátku 27. 4. do soboty 28. 4. 2018, je seznámení se s technologií 3D-tisku coby digitální uměn&iacu...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 20 von 47
Seite 2 von 5
1 2 3 4 5
Rendert Time: 0,097 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,98 MB