Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

18. Oktober 2017

Deutsch-tschechische Konferenz: Kulturelle Bildung und Gesellschaft

Anlässlich des 20. Jubiläums der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärungüber die gegenseitigen Beziehungen findet in den Räumen des Goethe-Instituts in Prag vom 22. bis 23. November 2017 eine deutsch-tschechische Konferenz zum Thema „Kulturelle Bildung und Gesellschaft“ statt. mehr »

18. říjen 2017

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost

V rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji se v prostorách Goethe-Institutu v Praze ve dnech 22. - 23. listopadu 2017 uskuteční Česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost.   Více »

13. Oktober 2017

Kulturfahrt nach Regensburg

Im Rahmen des Projekts Bayerisch-Böhmische Kulturplattform bietet das Depo2015 eine Kulturfahrt nach Regensburg, die am Samstag, 11. November 2017 stattfindet. mehr »

13. říjen 2017

Kulturně-poznávací zájezd do Řezna

V rámci projektu Česko-bavorská kulturní platforma nabízí Depo2015 kulturně-poznávací zájezd do Řezna, který se koná v sobotu 11. listopadu 2017.   Více »

06. Oktober 2017

2. Bayerisch-tschechisches Hochschulforum

Die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur und die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden laden zum 2. Bayerisch-Tschechischen Hochschulforum ein, das vom 30.11. - 01.12.2017 in Weiden stattfindet.  mehr »

06. říjen 2017

2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentrua BTHA a Východobavorská technická vysoká škola OTH Amberg-Weiden zvou na 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které se koná od 30. 11. do 1. 12. 2017 ve Weidenu.   Více »

05. Oktober 2017

Bärbel Jílková sucht Ausstellungsräume

Die in Deutschland geborene und in Tachau lebende Künstlerin Bärbel Jílková sucht für ihre Bilder neue Ausstellungsräume. mehr »

05. říjen 2017

Bärbel Jílková hledá výstavní prostory

Bärbel Jílková, německá umělkyně žijící v Tachově, hledá pro své obrazy nové výstavní prostory.   Více »

29. September 2017

Ausschreibung der Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.

Auch im Sommersemester 2018 bietet die GFPS Stipendien für kombinierte Praktika- und Studienaufenthalte in Tschechien an.  mehr »

29. září 2017

Výběrové řízení Organizace pro výměnu studentů ve střední a východní Evropě (GFPS e.V.)

V letním semestru 2018 nabízí GFPS stipendia pro kombinované stáže a studijní pobyty v České republice.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 20 von 21
Seite 2 von 3
1 2 3
Rendert Time: 0,089 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,98 MB