Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

16. Juli 2018

2. Südböhmisch-Niederbayerischer Transferkongress

Am 19. und 20. September 2018 veranstaltet die Universität Passau einen Kongress mit acht Panelen zu aktuellen und unternehmensrelevanten Themen. mehr »

16. červenec 2018

2. transferový kongres Jižní Čechy – Dolní Bavorsko

Ve dnech 19. a 20. září 2018 pořádá Univerzita Pasov kongres s osmi panely k aktuálním a podnikově relevantním tématům.   Více »

13. Juli 2018

10. Paneuropa-Halbmarathon

Am Samstag, 18.08.2018 verbinden zum zehnten Mal Läuferinnen und Läufer sportliche Herausforderung und europäische Gedanken beim Lauf über die bayerisch – tschechische Grenze von Stadlern nach Poběžovice (Ronsperg). mehr »

13. červenec 2018

10. Panevropský půlmaraton

V sobotu 18. 8. 2018 spojí běžkyně a běžci již po desáté sportovní výzvu a evropské myšlenky při běhu přes česko-bavorskou hranici ze Stadlern do Poběžovic.   Více »

13. Juli 2018

Studienreise: Auf den Spuren Adalbert Stifters und der Habsburger

Anlässlich des 150. Todesjahres Adalbert Stifters (1805 - 1868) führt der Adalbert Stifter Verein vom 9. bis zum 13. September 2018 eine Reise auf den Spuren seines Namenspatrons durch. mehr »

13. červenec 2018

Studijní cesta: Po stopách Adalberta Stiftera a Habsburků

U příležitosti 150. výročí úmrtí Adalberta Stiftera (1805 - 1868) pořádá spolek Adalberta Stiftera v době od 9. do 13. září 2018 exkurzi po stopách svého patrona spolku.   Více »

12. Juli 2018

Linguistisches Projekt der Universität Regensburg sucht Respondenten

Im Rahmen des linguistischen Projektes "Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech'', das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird, werden Respondenten gesucht. mehr »

12. červenec 2018

Lingvistický projekt Univerzity Řezno hledá respondenty

V rámci lingvistického projektu "Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Slavic bilingual speech'', který je financován Německým výzkumným společenstvím, se hledají respondenti.   Více »

12. Juli 2018

Ausschreibung des Adalbert Stifter Vereins

Der Adalbert Stifter Verein vergibt pro Jahr vier Stipendien à 500 €. Gefördert werden Studenten, Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller, die sich mit der Kultur und Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, insbesondere ihrer Wechselwirkung mit der tschechischen Kultur und den anderen Kulturen dieses Raumes beschäftigen. mehr »

12. červenec 2018

Výběrové řízení spolku Adalberta Stiftera

Spolek Adalberta Stiftera rozděluje ročně čtyři stipendia po 500 €. Podporováni jsou studenti, vědci, umělci a spisovatelé, kteří se zabývají kulturou a historií Němců v českých zemích, zejména jejich vzájemným působením s českou kulturou a jinými kulturami tohoto prostoru.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 20 von 58
Seite 2 von 6
1 2 3 4 5 6
Rendert Time: 0,095 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,95 MB