Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

05. Juni 2018

Freiwillige für das deutsch-tschechische Projekt ahoj.info gesucht

Ab September 2018 sucht das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch einen Freiwilligen, der sich am Projekt "ahoj.info" in Regensburg für 1 Jahr beteiligt. mehr »

05. červen 2018

Hledá se dobrovolník / dobrovolnice pro česko-německý projekt ahoj.info

Od září 2018 hledá Koordinační centrum česko-něměckých výměn mládeže dobrovolníka, který by se podílel na projektu "ahoj.info" v Řeznu.   Více »

27. April 2018

ArtCamp 2018

Die Westböhmische Universität in Pilsen, Fakultät für Kunst und Design Ladislav Sutnar, lädt zum 14. Jahrgang der Internationalen Sommerschule der Kunst ein - ArtCamp. mehr »

27. duben 2018

ArtCamp 2018

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, zve na 14. ročník Mezinárodní letní školy umění - ArtCamp.   Více »

06. April 2018

Kunstausstellung „NATUR – MENSCH“ und Andreas-Kunstpreis 2018

Die Stadt Braunlage mit hrer Nationalparkgemeinde Sankt Andreasberg und der Nationalpark Harz nehmen Bewerbungen zur Teilnahme an der 24. Kunstausstellung NATUR – MENSCH 2018 entgegen. mehr »

06. duben 2018

Výstava umění "PŘÍRODA - ČLOVĚK" a Andreasova cena umění 2018

Město Braunlage se svou obcí Sankt Andreasberg, patřící k národnímu parku Harz, přijímá žádosti k účasti na 24. výstavě umění "PŘÍRODA - ČLOVĚK" 2018.   Více »

30. März 2018

Tandem Regensburg bietet drei EVS-Stellen

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM in Regensburg sucht ab September 2018 im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes EVS zwei Freiwillige aus der Tschechischen Republik. mehr »

30. březen 2018

Tandem Regensburg nabízí tři místa dobrovolníků

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Regensburg hledá o září 2018 v rámci Evropské dobrovolné služby (EVS) dva dobrovolníky či dobrovolnice z České republiky.    Více »

16. März 2018

Studium an der Karlsuniversität Prag

Der Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien der Karlsuniversität Prag bietet verschiedene Möglichkeiten eines Studiums. mehr »

16. březen 2018

Studium na Karlově Univerzitě v Praze

Katedra německých a rakouských studií Univerzity Karlovy v Praze nabízí několik možností studia.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 31 bis 40 von 48
Seite 4 von 5
1 2 3 4 5
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,95 MB