Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

07. Januar 2019

Deutsch-Tschechisches Programm für junge Experten

Das Deutsch-Tschechische Programm für junge Experten (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP) wurde 2008 als internationales Netzwerk junger Tschechen und Deutschen aus der akademischen Sphäre, dem Business, Medien, Politik, öffentliche Verwaltung und NGO's gegründet. mehr »

07. leden 2019

Česko-německý program pro mladé profesionály

Česko-německý program pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP) byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru.   Více »

20. Dezember 2018

9. Europäischer Essaywettbewerb für Studentinnen und Studenten 2019

Thema:„30 Jahre nach 1989. Wie steht es um die Freiheit in Europa?“ Anmeldung bis 15. Februar 2019 möglich. mehr »

20. prosinec 2018

9. Evropská studentská soutěž o nejlepší esej 2019

Téma:„Bilancování po třiceti letech. Jak jsme na tom v Evropě se svobodou?“ Přihlásit se je možné do 15. února 2019.   Více »

13. Dezember 2018

Welten im Bild: Fotografie (nicht nur) für Anfänger

Angehende und Amateurfotografen, die auf kreative Weise ihre Bilder bearbeiten möchten, sind eingeladen zu diesem Workshop mit Vratislav Noha, einem wahren Meister seines Faches. mehr »

13. prosinec 2018

Světy v obraze: Fotografie (nejen) pro začátečníky

Začínající fotografové a všichni fotografičtí nadšenci, kteří chtějí tvůrčím způsobem ovlivňovat své snímky, jsou zváni na workshop se skutečným mistrem svého oboru -Vratislaven Nohou.   Více »

07. Dezember 2018

Europäischer Karlspreis der Jugend

Der zwölfte Jahrgang dieses vom Europäischen Parlament veranstalteten Wettbewerbs richtet sich an junge Leute, die Projekte zur gegenseitigen Verständigung junger Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern ins Leben rufen.  mehr »

07. prosinec 2018

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Dvanáctý ročník této soutěže pořádané Evropským parlamentem a Nadací Karla Velikého je určena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí.   Více »

13. November 2018

XXXI. Further Seminar der Paneuropa-Jugend Bayern

Vom 23. bis zum 25.11.2018 findet in Furth im Wald (D) und in Pilsen (CZ) das Further Seminar der Paneuropa-Jugend Bayern statt. mehr »

13. listopad 2018

XXXI. Furthský seminář Panevroské mládeže Bavorsko

Od 23. do 25. 11. 2018 se koná ve Furth im Wald (SRN) a v Plzni (CZ) Furthský seminář Panevropské mládeže Bavorsko.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 51 bis 60 von 74
Seite 6 von 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,95 MB