Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

22. Februar 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 22. bis zum 28.02.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

22. únor 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 22. do 28. 2. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

16. Februar 2018

Kleiner Grenzverkehr

Der Winter kennt keine Grenzen, vor allem keine Staatsgrenzen. mehr »

16. únor 2018

Malý hraniční provoz

Zima nezná hranice, především žádné státní hranice.   Více »

08. Februar 2018

Ondřej Černý ist neuer Direktor der Tschechischen Zentren

Der ehemalige Direktor des Nationaltheaters in Prag und bisheriger Direktor des Tschechischen Zentrums in München, Ondřej Černý, wurde am Mittwoch, 07.02.2018 vom tschechischen Außenminister Martin Stropnický zum neuen Direktor ernannt. Die Funktion tritt Ondřej Černý im März an. mehr »

08. únor 2018

Ondřej Černý je novým ředitelem Českých center

Bývalý ředitel Národního divadla a dosavadní ředitel Českého centra v Mnichově, Ondřej Černý, byl ve středu 7. 2. 2018 jmenován Ministrem zahraničních věcí ČR Martinem Stropnickým novým ředitelem Do funkce nastoupí Ondřej Černý v březnu.   Více »

27. Januar 2018

Miloš Zeman bleibt Präsident der Tschechischen Republik

Die gelben Wahlzettel der Stichwahl am Freitag, 26.01. und Samstag, 27.01.2018 sind gezählt. Um 14 Uhr schlossen die Wahllokale und die vielen Tausend Wahlhelfer zählten die Stimmzettel aus. Der Sieger heißt Miloš Zeman. mehr »

27. leden 2018

Miloš Zeman zůstává prezidentem České republiky

Žluté hlasovací lístky z druhého kola Prezidentských voleb v pátek 26. 1. a sobotu 27. 1. 2018 jsou sečteny. Ve 14 hodin uzavřeli volební místnosti dveře a několik tisíc členů volebních komisí začali se sčítáním hlasů. A vítěz se jmenuje Miloš Zeman.   Více »

13. Januar 2018

Preisverleihung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Am Samstag, 13. Januar verlieh die Sudetendeutsche Landsmannschaft im Sudetendeutschen Haus in München ihre Kulturellen Förderpreise an Nachwuchskünstler. mehr »

13. leden 2018

Udělování cen Sudetoněmeckého krajanského sdružení

V sobotu, 13. ledna udělilo Sudetoněmecké krajanské sdružení v Sudetoněmeckém domě v Mnichově své kulturní ceny na podporu uměleckého dorostu.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 258
Seite 1 von 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,109 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,97 MB