Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. April 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 12.04. bis zum 18.04.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

12. duben 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 12. 4. do 18. 4. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

09. April 2018

KoOpf-Shuttle zur Kunst

Exkursion von Cham zum Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf und Luftmuseum Amberg. mehr »

09. duben 2018

KoOpf shuttle bus za uměním

Exkurze z Chamu do Hornofalckého domu umělců Schwandorf a do Vzdušného muzea Amberg.   Více »

27. März 2018

Symposium zur Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und Tschechien

Am Mittwoch, 11. April 2018 findet in den Räumen der Bildungseinrichtung CERGE-EI in Prag ein Symposium zur Arbeitsmarktpolitik und -forschung in Deutschland und der Tschechischen Republik statt. mehr »

27. březen 2018

Symposium k politice pracovního trhu v Česku a Německu

Ve středu, 11. dubna 2018 se koná v prostorách vzdělávacího zařízení CERGE-EI v Praze symposium k politice a výzkumu pracovního trhu v České republice a v Německu.   Více »

26. März 2018

31. Wurzer Sommerkonzerte - „Ja Ka Scha – So ist das Leben“

Bunt wie ein Osternest und facettenreich wie das Leben gestaltet sich das Programm der diesjährigen WURZER SOMMERKONZERTE von Klassik über Romanzen zur Moderne, von Csárdás, Klezmer, Jazz bis zu feuriger Roma-Musik. mehr »

26. březen 2018

31. letní koncerty ve Wurzu - „Ja Ka Scha – takový je život"

Pestrý jako velikonoční košík a ve své mnohotvárnosti bohatý jako život – tak je koncipován program letošních LETNÍCH KONCERTŮ WURZ. Od klasiky přes romance, od čardáše, klezmeru, jazzu až k ohnivé romské hudbě.   Více »

23. März 2018

„Heimatpreis Oberpfalz“ an das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald verliehen

Dem „Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald“, für das der Klöppelkreis Tiefenbach, Schönsee, Stadlern steht, wurde am 15.03.2018 im Stadttheater Amberg durch den geschäftsführenden Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker im Beisein von Landrat und Bezirkstagspräsident Franz Löffler der Heimatpreis Oberpfalz verliehen. mehr »

23. březen 2018

"Cena domoviny Horní Falce" předána paličkování krajek v Hornofalckém lese

"Paličkování krajek v Hornofalckém lese", za kterým stojí zájmový kroužek paličkování Tiefenbach, Schönsee, Stadlern, byla dne 15. 3. 2018 v Městském divadle Amberg předána "Cena domoviny Horní Falce" statutárním státním tajemníkem Albertem Fürackerem za přítom...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 265
Seite 1 von 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,97 MB