Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

23. November 2017

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 23. bis zum 29.11.2017

Im Zeitraum vom 23. bis zum 29.11.2017 bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

23. listopad 2017

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 23. do 29. 11. 2017

V období od 23. do 29. 11. 2017 nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje v těchto kulturních tipech týdně přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

14. November 2017

Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2017 verliehen

Mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis werden Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die klischeefrei und differenziert über das Nachbarland berichten und dadurch  zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen. Die Preise wurden am Freitag, 10.11.2017 vergeben.  mehr »

14. listopad 2017

Česko-německá novinářská cena 2017 udělena

Česko-německou novinářskou cenou jsou oceňováni novinářky a novináři, kteří informují diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Ceny byly uděleny v pátek 10.11.2017.   Více »

13. November 2017

Goldene Verdienstmedaille an Emilia Müller

1954, vor 63 Jahren, hat die Bayerische Staatsregierung die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen, Bayerns Vierten Stamm, übernommen. Hinter der Schirmherrschaft steht der Gedanke, die Wunden der Vertreibung zu heilen und die Bewarhung der Kultur der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien fortzuentwickeln und zu stärken. mehr »

13. listopad 2017

Zlatá medaile za zásluhy pro Emilii Müller

V roce 1954, před 63 lety, převzala bavorská vláda záštitu nad Sudetskými Němci, čtvrtým kmenem Bavorska. Za záštitou stojí myšlenka, zacelit rány vyhnání a dále rozvíjet a posílit zachování kultury Němců z Čech, Moravy a Sudetského Slezska.   Více »

09. November 2017

Langjähriger Tschechien-Korrespondent Schmidt ausgezeichnet

Der aus Halle stammende Tschechien-Korrespondent der Welt und der SZ, Hans-Jörg Schmidt, ist für seinen Beitrag um die grenzüberschreitende Verständigung ausgezeichnet worden.  mehr »

09. listopad 2017

Dlouholetý korespondent v Česku Schmidt byl vyznamenán

Český korespondent novin Die Welt a Süddeutsche Zeitung, Hans-Jörg Schmidt, pocházející z Halle, byl vyznamenán za jeho příspěvek k přeshraničnímu porozumění.   Více »

03. November 2017

Das restaurierte Böttger-Denkmal möchte Menschen verbinden

Die restaurierte Böttger-Säule in der aufgelösten Gemeinde Pavlův Studenec / Paulusbrunn soll als Ort des Zusammentreffens und der Freundschaft dienen. mehr »

03. listopad 2017

Obnovený Böttgerův památník chce lidi spojovat

Obnovený Böttgerův sloup v zaniklé obci Pavlův Studenec má sloužit jako místo setkávání a přátelství.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 1 bis 10 von 251
Seite 1 von 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,114 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,98 MB