Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

21. Juni 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 21.06. bis zum 27.06.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

21. červen 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 21. 6. do 27. 6. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

29. Mai 2018

20 Jahre Deutscht-Tschechischer Zukunfsfonds

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds baut bereits seit 20 Jahren Brücken zur Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen. mehr »

29. květen 2018

20 let Česko-německého fondu budoucnosti

Pražský Mánesův most se promění v hudební scénu. Česko-německý fond budoucnosti slaví dvacetiny festivalem. Slavnost na pražském Mánesově mostě k dvacátému výročí Česko-německého fondu budoucnosti.   Více »

07. Mai 2018

Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Informationsfahrt nach Pilsen

Teil des Programms der zweitägigen Fahrt von Mitgliedern der Bayerischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am 2. und 3. Mai 2018 war auch ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der tschechisch-bayerischen Zusammenarbeit. Von Seiten des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) folgten der Einladung CeBB-Leiterin Dr. Veronika Hofinger und Hans Eibauer, Vorstand der Kulturstif... mehr »

07. květen 2018

Frakce Spojenectví 90/Zelení zemského sněmu na informační cestě do Plzně

Součástí programu dvojdenní cesty členů frakce Spojenectví 90/Zelení Bavorského zemského sněmu ve dnech 2. a 3. května 2018 bylo také setkání zástupkyň a zástupců česko-bavorské spolupráce. Ze strany Centra Bavaria Bohemia (CeBB) přijali pozvání vedoucí CeBB Dr. Veronika Hofing...   Více »

07. Mai 2018

Grünes Band Europas

Über 12.500 km und durch 24 Staaten zieht sich das Grüne Band entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer. Die Oberpfalz will zusammen mit der tschechischen Nachbarseite ihren ca. 200 km langen Grenzabschnitt „zum grünen Rückgrat zweier prosperierender Regionen entwickeln“, so Regierungspräsident Axel Bartelt in seiner ... mehr »

07. květen 2018

Zelený pás Evropy

V délce přes 12 500 kilometrů a přes 24 států se táhne Zelený pás podél bývalé Železné opony od Barentsova až po Černé moře. Horní Falc chce společně s českou sousední stranou rozvinout svůj cca. 200 kilometrů dlouhý hraniční úsek na "zelenou páteř dvou prosperujících r...   Více »

04. Mai 2018

KoOpf-Shuttle zur Kunst – Kunstinteressierte aus dem Landkreis Cham in Schwandorf und Amberg

Im Rahmen des Kunstnetzwerkes KoOpf, der Kulturkooperative in der Oberpfalz, besuchten Kunstinteressierte aus dem Landkreis Cham gemeinsam mit Anjalie Chaubal, Leiterin der Städtischen Galerie Cordonhaus Cham, und Bärbel Kleindorfer-Marx, Kulturreferentin des Landkreises Cham, das Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf und das Luftmuseum in Amberg, um die Kunstorte zu vernet... mehr »

04. květen 2018

KoOpf-Shuttle za uměním - zájemci z okresu Cham ve Schwandorfu a Amberku

V rámci sítě umění KoOpf, kulturní kooperativy v Horní Falci, navštívili zájemci o umění z okresu Cham společně s Anjalie Chaubal, vedoucí městské galerie Cordonhaus Cham a Bärbel Kleindorfer-Marx, kulturní referentkou okresu Cham Hornofalcký dům umělců ve Schwandorfů a Vzdušné...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 21 bis 30 von 270
Seite 3 von 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendert Time: 0,097 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,98 MB