Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

22. März 2018

KulturTipps für West- und Südböhmen und für Ostbayern für den Zeitraum vom 22. bis zum 28.03.2018

Im Zeitraum von Donnerstag bis Mittwoch bieten die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen einige interessante Veranstaltungen. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stellt wöchentlich eine Übersicht der interessantesten Veranstaltungen in den KulturTipps zusammen. mehr »

22. březen 2018

Tipy na kulturní akce v západních a jižních Čechách a ve Východním Bavorsku na období od 22. do 28. 3. 2018

V období od čtvrtka do středy nabízejí české a bavorské sousední regiony několik zajímavých akcí. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) sestavuje týdně v těchto kulturních tipech přehled nejzajímavějších akcí.   Více »

21. März 2018

Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Das Depot ist fertig! Übergabe des historischen Österreicher Stadels von der Stadt Regensburg an den Freistaat Bayern am 9. April 2018 mehr »

21. březen 2018

Muzeum bavorských dějin v Řeznu

Úschovna je hotova! Předání historické Rakouské stodoly městem Řezno Svobodnému státu Bavorsko dne 9. dubna 2018.   Více »

08. März 2018

Neue KoOpf-Broschüre vorgestellt

Am Mitwoch, 07.03.2018 wurde in Regensburg die neue KoOpf-Broschüre für das Jahr 2018 vorgestellt. Mit dabei war auch die Leiterin des CeBB Veronika Hofinger. mehr »

08. březen 2018

Nová brožura KoOpf byla představena

Ve středu, 7. 3. 2018 byla v Řeznu představena nová brožura KoOpf pro rok 2018. Byla u toho také vedoucí CeBB Veronika Hofinger.   Více »

05. März 2018

Ota Filip gestorben

Am Freitag, 02.03.2018 verstarb der führende tschechische Exil-Schriftsteller Ota Filip.  mehr »

05. březen 2018

Zemřel Ota Filip

V pátek, 2. 3. 2018 zemřel Ota Filip, jeden z předních českých exilových spisovatelů.   Více »

16. Februar 2018

Kleiner Grenzverkehr

Der Winter kennt keine Grenzen, vor allem keine Staatsgrenzen. mehr »

16. únor 2018

Malý hraniční provoz

Zima nezná hranice, především žádné státní hranice.   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 91 bis 100 von 261
Seite 10 von 27
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rendert Time: 0,096 Sek. | Speicherverbrauch: 1,83 MB / 1,98 MB