Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. Juli 2018

Barocker Klangzauber in der Stadlerner Wallfahrtskirche

Abschlusskonzert des Projektorchesters „BBB 2018“ der Barockregion Bayern – Böhmen. mehr »

19. červenec 2018

Barokní zvukové kouzlo v poutním kostele ve Stadlern

Závěrečný koncert projektového orchestru "BBB 2018" Barokního regionu Čechy Bavorsko.   Více »

03. Juli 2018

1. Bayerisch-Böhmisches Freundschaftsfest

Ein sonniger Tag für die bayerisch-tschechischen Beziehungen - das 1. Bayerisch-Böhmische Freundschaftsfest des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am Samstag, 30. Juni, glänzte mit Programmvielfalt und großer Besucherresonanz. mehr »

03. červenec 2018

1. česko-bavorská slavnost přátelství

Slunečný den pro česko-bavorské vztahy - 1. česko-bavorská slavnost přátelství Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v sobotu 30. června zazářila rozmanitostí programu a velkou odezvou návštěvníků.   Více »

02. Juli 2018

Studenten mit Regionalkompetenzen im CeBB

Die Studenten des Zusatzstudiums „ Regionalkompetenzen für die Bayerisch-Tschechische Grenzregion “, das von der Universität Regensburg und der Westböhmischen Universität Pilsen angeboten wird, haben am Freitag, 29.06.2018 das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee besucht. mehr »

02. červenec 2018

Studenti s regionálními kompetencemi v CeBB

Studenti doplňkového studia  "Regionální kompetence pro česko-bavorský pohraniční region" , které je nabízeno Univerzitou Řezno a Západočeskou univerzitou v Plzni, navštívili v pátek 29. 6. 2018 Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee.   Více »

28. Juni 2018

Sommerempfang 2018: Barock und aktuelle Politik

Zahlreiche Gäste aus Bayern und Tschechien trafen sich am beim Sommerempfang im CeBB verbunden mit der Präsentation der bayerisch-böhmischen "Barockschätze". mehr »

28. červen 2018

Letní setkání 2018: Baroko a aktuální politika

Četní hosté z Bavorska a Česka se sešli při letním setkání v CeBB, spojeném s prezentací česko-bavorských "barokních pokladů".   Více »

22. Juni 2018

Bezirk Oberpfalz fördert die Barockregion Bayern Böhmen

Die Mitglieder des Kulturausschusses des Bezirkstags der Oberpfalz unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Franz Löffler in der Sitzung im Amberger Stadtmuseum beschlossen jüngst Kultur und Sport in der Oberpfalz finanziell zu unterstützen. Eines der geförderten Projekte ist das vom Centrum Bavaria Bohemia durchgeführte Projekt "Barockregion Bayern Böhmen", da... mehr »

22. červen 2018

Kraj Horní Falc podpoří Barokní region Bavorsko Čechy

Členové Kulturního výboru Krajského sněmu Horní Falce za předsednictví prezidenta Krajského sněmu Franze Löfflera se na zasedání v amberském Městském muzeu nedávno usnesli, finančně podpořit kulturu a sport v Horní Falci. Jedním z podporovaných projektů je projekt "Barokní region...   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 181 bis 190 von 447
Seite 19 von 45
Rendert Time: 0,105 Sek. | Speicherverbrauch: 1,84 MB / 1,98 MB