Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB Informationen • CeBB Informace

10. Juni 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das CeBB fungiert als Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Ansprech- und Kooperationspartner zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Seit 2016 ist das Centrum Bavaria Bohemia im Auftrag des StMBW Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit. Hier finden Sie Informationen zur Vorgeschichte zum Projekt zu den Öffnungsz... mehr »

10. červen 2009

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

CeBB funguje jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Od roku 2016 je Centrum Bavaria Bohemia Koordinačním místem pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Ministerstva kultury. Zde naleznete: Informace o hist...   Více »

24. August 2010

Ansprechpartner im CeBB

Zum Mitarbeiterteam des CeBB gehören neben den hauptberuflich Beschäftigten, auch Praktikanten und eine Mitarbeiterin, die im Rahmen des Europäischen Freiwilligenjahres (EVS) im CeBB tätig ist. mehr »

24. srpen 2010

Kontaktní osoby v CeBB

Do týmu spolupracovníků CeBB patří kromě zaměstnanců na trvalý pracovní poměr také praktikanti a jedna pracovnice vykonávající svou činnost v CeBB v rámci Evropského dobrovolného roku.   Více »

22. August 2010

Öffnungszeiten

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee mehr »

22. srpen 2010

Otevírací doba

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee   Více »

27. September 2012

Projekt- und Förderpartner

Das Centrum Bavaria Bohemia arbeitet derzeit parallel an zwei Projekten: Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern-Böhmen (Laufzeit 01.11.11 - 31.12.12, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds)  Kulturregion Bayern-Böhmen 2017 (Laufzeit 01.07.16 - 31.12.17), gefördert vom Staatsministerium  der Finanzen, für Landesentwick... mehr »

27. září 2012

Projektoví a kooperační partneři

Centrum Bavaria Bohemia pracuje v současné době na dvou projektech: Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko (doba trvání projektu 1. 11. 11 - 31. 12. 12, dotace z Česko-německého fondu budoucnosti)  Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017 (doba trvání projektu 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017),...   Více »

08. September 2010

KulturBus von Pilsen nach Schönsee und zurück

Für Kulturinteressierte bietet der KulturBus, der von Pilsen nach Schönsee fährt, die Möglichkeit, regelmäßig an Veranstaltungen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) teilzunehmen. mehr »

08. září 2010

Autobusem za kulturou z Plzně do Schönsee a zpět

Těm z Plzně, kteří se zajímají o kulturu, nabízí kulturní autobus, který jezdí z Plzně do Schönsee, možnost pravidelně se účastnit akcí v Centru Bavaria Bohemia (CeBB).   Více »

Archiv • Archív

Datensatz 11 bis 11 von 11
Seite 2 von 2
1 2
Rendert Time: 0,067 Sek. | Speicherverbrauch: 1,82 MB / 1,96 MB