Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 Infos • regio2015 Informace

15. Oktober 2012

Impuls 2015! – Bayerische Projekte für Pilsen 2015

Für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 hat das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 104 bayerische Projektideen gesammelt.
Im Projekt Impuls 2015!, das am 01.11.11 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit den Projektpartnern Plzeň 2015, o.p.s. und der Stadt Regensburg gestartet wurde, werden die bayerischen Programmbeiträge für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 vorbereitet. Aktuell (Stand 15.09.12) sind 104 Ideenskizzen der bayerischen Seite für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 registriert. Die bis April eingegangenen Vorschläge wurden in sieben Workshops zusammen mit Experten des tschechischen Partners, der gemeinnützigen Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s., diskutiert und bewertet. Seit Mai sind neue Ideen dazugekommen, einige Beiträge wurden zwischenzeitlich zurückgezogen.

Eine Auswahl wurde bis 30.09.12 in der Sommerausstellung im CeBB unter dem Titel "Impuls 2015! – Ideenvielfalt aus Bayern für Pilsen 2015" gezeigt. Eine Zusammenfassung mit den eingereichten Projektideen (mit Kurzbeschreibung) steht hier zum Download zur Verfügung. Die ausführlichen Ideenskizzen stellen wir auf Wunsch per Mail zur Verfügung. Ansprechpartnerin: Jessica Baumgartner, jessica.baumgartner@cebb.de

Im Rahmen des Projektes "Impuls 2015!" hat das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Aktion 365 ins Leben gerufen, derer Ziel es ist, die Aussagen von in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit engagierten Persönlichkeiten über Pilsen zu sammeln. Die Statements sollen 2013 an zentral gelegenen Fassaden in Regensburg, Pilsen und evtl. in weiteren Städten projiziert werden.

15. říjen 2012

Impuls 2015! - bavorské projekty pro Plzeň 2015

Pro rok Evropského hlavního města kultury 2015 nasbíralo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 104 bavorských projektových návrhů.
V projektu Impuls 2015!, který byl zahájen 1. 11. 11 Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) s projektovými partnery Plzeň 2015, o. p. s. a městem Řezno, jsou připravovány programové příspěvky pro Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury. Aktuálně (stav 15. 9. 12) je registrováno 104 návrhů projektů bavorské strany pro rok Evropského hlavního města kultury 2015. O návrzích podaných do dubna bylo diskutováno na sedmi workshopech a byly zhodnoceny společně s odborníky obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Od května přibyly další návrhy, některé však byly staženy zpět.

Výběr nápadů byl k vidění do 30. 9.12 v CeBB na letní výstavě s názvem "Impuls 2015! – Rozmanitost nápadů z Bavorska pro Plzeň 2015". Shrnutí s podanými návrhy (včetně krátkého popisu) je k dispozici ke stažení. Podrobné popisy návrhů projektů Vám na požádání rádi zašleme. Kontaktní osoba: Jessica Baumgartner, jessica.baumgartner@cebb.de

V rámci projektu "Impuls 2015!" zahájilo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee PR akci 365, jejímž cílem je shromáždění výroků výzamných osobností z česko-německé oblasti o Plzni, které by měly být v roce 2013 promítány na centrálně situovaných fasádách v Řezně, Plzni a eventuálně v dalších městech.
Rendert Time: 0,039 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB