Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Pilsen 2015 Informationen • Plzeň 2015 Informace

20. September 2013

Pilsen 2015-Zeitung

Anlässlich der Pilsner Woche in Regensburg im September 2013 wurde eine Zeitung mit aktuellen Informationen zum Projekt "Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015" gedruckt. Diese kann unter diesem Beitrag heruntergeladen werden.
Themen:

Seite 2
  • Eine Reportage aus der Kulturhauptstadt Europas

Seite 3
  • Das Projekt "Kulturhauptstadt Europas" in Zahlen
  • Themen für Pilsen
  • Ausgewählte Schlüsselprojekte von Pilsen 2015

Seite 4
  • Auszug aus dem Veranstaltungsprogramm der Kulturhauptstadt Europas 2015 - Oktober 2013
  • Zusammenarbeot der Kulturhauptstädte Europas (Marseille 2013, Mons 2015)
  • Kultur kennt keine Grenzen - Zusammenarbeit mit dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und der Stadt Regensburg 

Seite 5
  • Interview mit Petr Forman, dem Künstlerischen Leiter von Pilsen 2015

Seite 6
  • Die Kulturfabrik-Woche präsentierte Nutzungsmöglichkeiten ehemaliger Fabriken für kulturelle Zwecke
  • Der zweite Jahrgang der Kulturmanagement-Kurse startet im November mit neuen Studierenden
  • Das Freiwilligen-Programm von Pilsen 2015 erhielt Inspiration aus dem Ausland

Seite 7
  • Die "Container für alle(s)" brachten Kultur in die Straßen der Stadt
  • Eine Fabrik verwandelte sich in die "Chrást Aquarium Factory"
  • Erlebe die Promenade anders!
  • Das Workcamp "Foster the City" verschönerte Pilsen
  • Tänzer und Künstler verbrachten Residenzaufenthalte in der zukünftigen Kulturfabrik Světovar
  • Sport und Kultur gehören zusammen!
  • Künstlerresidenzen in Nečtiny / Netschetin setzen die Theatertradition der Kapelle fort
Seite 8
  • Wir verhelfen Künstlern zu neuer Inspiration
  • Westböhmischer Barock ließ Baudenkmäler der Region Pilsen erklingen

20. September 2013

Plzeň 2015-noviny

Ku příležitosti Plzeňského týdne v Řezně v září 2013 byly vytištěny noviny s aktuálními informacemi o projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015". Pod tímto příspěvkem si je můžete stáhnout.
Témata:

Strana 2:
  • Reportáž z Evropského hlavního města kultury

Strana 3:
  • Evropské hlavní město kultury v číslech
  • Témata pro Plzeň
  • Vybrané klíčové projekty Plzně 2015

Strana 4:
  • Výběr z programu akcí Evropského hlavního města kultury 2015 - říjen 2013
  • Spolupráce Evropských hlavních měst kultury  (Marseille 2013, Mons 2015)
  • Kultura nezná hranice - spolupráce s Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) a městem Řezno

Strana 5
  • Rozhovor s Petrem Formanem, uměleckým šéfem projektu Plzeň 2015

 Strana 6
  • Týden kulturních fabrik představil využití bývalých továren pro kulturu
  • Druhý ročník kurzů arts managementu přivítá v listopadu další studenty
  • Dobrovolnický program z Plzně 2015 se inspiruje v zahraničí

 Strana 7
  • "Kontejnery k světu" vnesly kulturu do ulic města
  • Továrna se přeměnila v Chrást Aquarium Factory
  • Zažij korzo jinak!
  • Workcamp "Foster the city" zkrášlil město
  • Umělecké rezidence na Světovaru hostily tanečníky i výtvarníky
  • Sport  a kultura k sobě patří
  • Rezidence v Nečtinech navazují na divadelní tradice Kaple 

Strana 8
  • Pomáháme umělcům čerpat inspiraci
  • Západočeské baroko se rozeznělo v památkách plzeňského regionu
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,92 MB