Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

03. Juli 2014

Kulturfest und Aktionstag "Blumen für Pilsen" - Bayerns Grüße an die Kulturhauptstadt

Blumen für Pilsen – mit einem Kulturfest am Sonntag, 26. April 2015 grüßen die bayerischen Nachbarn die Kulturhauptstadt Pilsen auf dem Hauptplatz mit Musik, Kunst, Aktionen, Präsentationen, bayerischem Bier und bunten Frühlingsblumen. Mit einem XXXL- Banner zu Blumen für Pilsen neben dem Eingangsportal wirbt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) schon jetzt für den Besuch.  
Das Kulturfest Blumen für Pilsen wird ein bayerisch-tschechischer Kunst-, Kultur- und Begegnungssonntag rund um die St. Bartholomäus-Kathedrale im Herzen der Kulturhauptstadt, das die Bayerischen Kulturtage vom 20. bis 26.04.2015 abschließt. Um 11 Uhr beginnt das Fest. Vorher schon überreichen Schülerinnen und Schüler von Partnerschulen an die Bürgerinnen und Bürger Pilsen bunte Blumengrüße in Trambahnen, am Hauptbahnhof, am Zoo, am Westböhmischen Museum, am Tor der Brauerei Pilsner Urquell, vor dem Rathaus und in den Straßen der Altstadt.  

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) wünscht sich mit seinen Partnern Plzeň 2015 o.p.s. und der Stadt Regensburg, dass Blumen für Pilsen ein großes Freundschaftsfest zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarn mit mehreren tausend Gästen wird, die auf dem Namesti Republiky gemeinsam feiern. Abwechslung bringt von 11.30 bis 18 Uhr ein von Künstlern und Gruppen der bayerischen Seite gestaltetes Programm.    

Die Außenverhüllung der Fassade des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit bunten Kreisen im Corporate Design von Pilsen 2015 ist Teil der Marketingaktionen für die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 und der Sommerausstellung 2014, die in der historischen Gewölbehalle des CeBB über die Höhepunkte und Termine des Kulturhauptstadtjahres informiert. Das CeBB im bunten Kleid mit dem Pilsen 2015-Logo ist Blickfang und weckt Neugier und Vorfreude.  

Kulturakteure, Musiker, Kunst-/Kultur-/Theatervereinigungen, grenzüberschreitend engagierte Institutionen, Verbände, Tourismusorganisationen, Bildungseinrichtungen, Partnergemeinden / Partnerschulen, Vereine für Gartenbau und Landespflege und bayerische Brauereien sind herzlich eingeladen, das Kulturfest Blumen für Pilsen aktiv mit zu gestalten. Genauso herzlich eingeladen sind Familien, Ausflugsgruppen, Kulturinteressierte und partnerschaftliche Verbundene der bayerischen und tschechischen Seite, am 26.04.15 zu Blumen für Pilsen nach Pilsen zu kommen und mitzufeiern.

Interessierte an einer Beteiligung mit Informationsstand oder Programmbeitrag werden gebeten, sich im CeBB zu melden. Ansprechpartner ist Hans Eibauer, Mail: hans.eibauer@cebb.de, Tel: 09674 – 924878 Blumen für Pilsen ist Teil des Kulturhauptstadt Top-Programms und des EU Ziel 3-Projekts regio2015. Die Federführung liegt beim Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. Der Projektpartner Plzeň 2015, o. p. s unterstützt als Koordinator auf tschechischer Seite die Vorbereitungen und Realisierung vor Ort.  

03. červenec 2014

Kulturní slavnost a akční den „Květiny pro Plzeň“ – Bavorské pozdravy pro Evropské hlavní město kultury

Květiny pro Plzeň – touto kulturní slavností s hudbou, uměním, akcemi, prezentacemi, bavorským pivem a jarními květinami pořádanou v neděli 26. dubna 2015 na plzeňském náměstí zdraví bavorští sousedé hlavní město kultury Plzeň. Prostřednictvím XXXL banneru k akci Květiny pro Plzeň vedle vstupu do budovy láká Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) již nyní k návštěvě této akce.  
Kulturní slavnost Květiny pro Plzeň představuje česko-bavorskou neděli plnou umění, kultury a různých setkání pořádanou kolem katedrály sv. Bartoloměje v srdci hlavního města kultury, která uzavírá Bavorské kulturní dny, které se konají ve dnech 20.-26.04.2015. Slavnost bude zahájena v 11 hodin. Již před jejím zahájením budou žáci partnerských škol rozdávat občanům Plzně pestré květinové pozdravy v tramvajích, na Hlavním nádraží, u ZOO, před Západočeským muzeem, u brány pivovaru Pilsner Urquell, před radnicí a v ulicích v centru města.  

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) si společně se svými partnery společností Plzeň 2015 o.p.s. a městem Řezno přeje, aby se Květiny pro Plzeň staly velkou přátelskou slavností mezi českými a bavorskými sousedy s několika tisíci návštěvníky, kteří budou společně slavit na plzeňském náměstí Republiky. O rozmanitý program se od 11.30 do 18 hodin postarají umělci a skupiny z Bavorska.    

Venkovní fasáda Centra Bavaria Bohemia (CeBB) s barevnými kruhy v designu Plzně 2015 je součástí marketingových akcí pro hlavní město kultury Plzeň 2015 a Letní výstavu 2014, která v historickém klenbovém sále Centra Bavaria Bohemia informuje o vrcholech programu a termínech v rámci roku hlavního města kultury. Budova CeBB v pestrobarevném kabátě s logem Plzně 2015 upoutává pozornost a budí zvědavost a radostné očekávání.  

Kulturní tvůrci, hudebníci, umělecká/kulturní/divadelní sdružení, přeshraničně působící instituce, spolky, turistické organizace, vzdělávací zařízení, partnerské obce / partnerské školy, zahradnické a krajinářské spolky a bavorské pivovary jsou srdečně zváni, aby se aktivně podíleli na pořádání kulturní slavnosti Květiny pro Plzeň. Stejně srdečně jsou zváni rodiny, výletní skupiny, zájemci o kulturu a partnerské spolky z české a bavorské strany, aby přišli 26.04.2015 do Plzně a slavili spolu s námi na akci Květiny pro Plzeň.

Zájemce o účast s informačním stánkem nebo příspěvkem k programu žádáme, aby se přihlásili v CeBB. Kontaktní osobou je Hans Eibauer, e-mail: hans.eibauer@cebb.de, tel.:  +49(0)9674 – 924878. Květiny pro Plzeň jsou součástí top-programu hlavního města kultury a projektu dotačního programu EU Cíl 3 regio2015. Pořadatelem akce je Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Projektový partner Plzeň 2015, o. p. s. podporuje jako koordinátor na české straně přípravy a realizaci přímo v místě konání.  
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB