Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 Infos • regio2015 Informace

02. Juli 2014

Zug zur Kultur

2015 wird die Verbindung des ALEX auf der Strecke Regensburg–Pilsen im Zeitraum vom 17.01.2015 bis 27.09.2015 an ca. 40 Wochenenden zum Zug zur Kultur. Künstler der bayerischen und tschechischen Seite stimmen im Zug auf den Besuch der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 ein.
Bei jeder Fahrt sind in einem Zugwagen mit einer kleinen Bühne zwei Künstlerauftritte geplant. Eine Musikgruppe oder ein Solomusiker sind immer dabei. Neben der fest im Programm verankerten Live-Musik wechseln sich andere Kunstgenres von Woche zu Woche ab (Portraitmalerei, Zeichenkunst, Performance, Aktionskunst, Pantomime, Zauberei, Kunsthandwerk, etc.).

Zum ersten Mal wird der Zug zur Kultur am 17.01.2015, dem Eröffnungstag des Kulturhauptstadtjahres, seine Fahrt aufnehmen. Jede Fahrt wird von einem deutsch, tschechisch und englisch sprechenden Kultur-Scout begleitet, der sich im Kulturprogramm von Pilsen 2015 bestens auskennt und gerne Fragen der Fahrgäste beantwortet.


Die Reisenden im Zug zur Kultur können sich am Bahnhof in Pilsen geführten Touren anschließen, in einen Sightseeing-Bus einsteigen oder die Kulturhauptstadt auf eigene Faust erkunden. Der ALEX fährt um 10:31 Uhr in Regensburg ab und um 15 Uhr sowie um 19 Uhr von Pilsen zurück nach Deutschland. Mit dem Bayern-Böhmen-Ticket ist die Zugfahrt nach Pilsen und zurück ein preiswertes Fahrvergnügen. Der Zug zur Kultur, nach einer Idee von Dr. Erwin Aschenbrenner, Regensburg, ist ein Top-Projekt aus Bayern im Programm der Kulturhauptstadt Pilsen 2015. Die Umsetzung erfolgt im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Hauptsponsor ist die BMW AG mit Werk Regensburg.

02. červenec 2014

Vlak za kulturou

Vroce 2015 se vlakový spoj ALEX na trase Řezno–Plzeň v období od 17. 1. 2015 do 27. 9. 2015 na asi 40 víkendů stane Vlakem za kulturou. Umělci z české a bavorské strany naladí cestující ve vlaku na návštěvu Evropského hlavního města kultury 2015.
Během každé jízdy vystoupí ve vagónu na malém jevišti dva umělci. Hudební skupina nebo sólový muzikant budou mít v programu vždy místo, kromě nich se pak budou týden co týden střídat umělci ostatních žánrů (portrétisté, kreslíři, performeři, akční umělci, mimové, kouzelníci, umělečtí řemeslníci a další).

Svoji první cestu uskuteční Vlak za kulturou 17. 1. 2015, tedy v den zahájení roku hlavního města kultury. Každou cestu bude doprovázet kulturní animátor hovořící česky, německy a anglicky, který se dobře orientuje vkulturním programu Plzně 2015 a rád zodpoví otázky cestujících.


Cestující ve Vlaku za kulturou se na nádraží v Plzni mohou připojit k organizovaným prohlídkám, nastoupit do vyhlídkového autobusu nebo prozkoumat město na vlastní pěst. Vlak ALEX bude odjíždět z Řezna v 10:31 a zpátky z Plzně v 15 hodin a v 19 hodin. Zábavná cesta vlakem do Plzně a zpátky bude s jízdenkou Bavorsko-Česko cenově výhodná. Vlak za kulturou, projekt podle nápadu Dr. Erwina Aschenbrennera, Řezno, je top projekt z Bavorska v programu hlavního města kultury Plzně 2015. Realizace je umožnena díky projektu regio2015 dotačního programu EU Cíl 3.

Hlavním sponsorem je společnost BMW AG s pobočkou v Řezně.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 1,421 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB