Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

07. Juli 2014

Märchen-Pilger-Reise

Mit der Märchen-Pilger-Reise durch die Oberpfalz und Westböhmen wurde der erste bayerische Beitrag im Rahmen des EU-Projekts "regio2015" umgesetzt. Vom 24. Juni bis 4. Juli 2014 gingen der Regensburger Märchenerzähler Olivier, alias Oliver Machander, und seine tschechische Kollegin Jana Věžníková auf eine sagenhafte Märchen-Pilger-Reise durch die Oberpfalz.
Nach der Auftaktveranstaltung in der Stadtteilbücherei Nord in Regensburg am 7. Juni besuchten die beiden Märchenerzähler fast 1.100 Schüler an sieben Schulen in der gesamten Oberpfalz, darunter Grundschulen, Realschulen und Gymnasien. Schule für Schule erzählten und spielten sie bayerische und tschechische Märchen und verteilten Geschenke und Infomaterialien über Pilsen 2015. Im Gegenzug gaben ihnen die Schüler ihre eigenen Märchen mit auf den Weg nach Westböhmen, wo die Märchen-Pilger-Reise im April 2015 fortgesetzt wird. Die Abschlussveranstaltung, bei der auch die gesammelten Märchen an die Pilsner Schüler überreicht werden, ist für die Bayerischen Kulturtage 2015 (20.-26.04.2015) geplant.


Oberpfalz TV, Bericht vom 29.06.14
Märchenreise durch die Oberpfalz

07. červenec 2014

Pohádkové putování

Pohádkovým putováním po Horní Falci a západních Čechách byl realizován první bavorský příspěvek v rámci projektu EU "regio2015". Od 24. června do 4. července 2014 se vydali řezenský vypravěč pohádek Olivier, alias Oliver Machander, a jeho česká kolegyně Jana Věžníková na mýtické pohádkové putování po Horní Falci.
Po úvodním představení v knihovně Stadtteilbücherei Nord v Řezně pořádané 7. června navštívili tito dva vypravěči pohádek téměř 1.100 žáků ze sedmi škol po celé Horní Falci, mezi nimi základní školy, reálné školy a gymnázia. Školu od školy vyprávěli a hráli české a bavorské pohádky a rozdávali dárky a informační materiály o Plzni 2015. Na oplátku jim dali žáci své vlastní pohádky na cestu do západních Čech, kam bude jejich pohádkové putování pokračovat v dubnu 2015. Závěrečná akce, při které také budou plzeňským žákům předány nasbírané pohádky, je plánována na Bavorské dny kultury 2015 (20.-26. 4. 2015).

Fotogalerie • Fotogalerie

Der Regensburger Märchenerzähler Olivier und seine tschechische Kollegin Jana Věžníková in der Stadtteilbücherei Nord in Regensburg. | Řezenský vypravěč pohádek Olivier a jeho česká kolegyně Jana Věžníková v knihovně Stadtteilbücherei Nord v Řezně. © H. Bejlková
 |
Schule für Schule erzählten und spielten sie bayerische und tschechische Märchen und verteilten Geschenke und Infomaterialien über Pilsen 2015. | Školu od školy vyprávěli a hráli české a bavorské pohádky a rozdávali dárky a informační materiály o Plzni 2015.
Dr. Hans Lindner, Schulleiter des Gymnasiums, und Maria Schaffarczik, Schulleiterin der Realschule St. Marien-Schulen Regensburg, übergeben die gesammelten Märchen an Oliver Machander. | Dr. Hans Lindner, ředitel gymnázia, a Maria Schaffarczik, ředitelka reálné školy St. Marien-Schulen Regensburg, předávají panu Machanderovi pohádky.
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,91 MB