Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. Oktober 2014

Pilsen erhielt den Melina-Mercouri-Preis und die zugehörige finanzielle Förderung

Das Projekt "Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015" erhält den Melina-Mercouri-Preis, eine finanzielle Förderung aus europäischen Mitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Der Überprüfungsausschuss der Europäischen Kommission sprach sich im April dieses Jahres für die Verleihung des Melina-Mercouri-Preises an Pilsen aus. Die Entscheidung der Europäischen Kommission bestätigt, dass die Vorbereitungen des Programms des größten tschechischen Kulturereignisses des kommenden Jahres dem in der Bewerbung Pilsens aus dem Jahr 2009 vorgezeichneten Plan entsprechend umgesetzt werden, und dass das Programm die international festgesetzten Kriterien des Projekts "Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015" erfüllt, deren wichtigste die europäische Dimension und die Einbindung der Bevölkerung sind.

Die Europäische Kommission kontrolliert alle beteiligten Städte während der Vorbereitungsphase systematisch und verleiht den Melina-Mercouri-Preis, wenn die jeweilige Europäische Kulturhauptstadt die Zusammenarbeit von Kulturinstitutionen, Künstlern und der Stadt fördert, die verschiedenen Elemente der kulturellen Vielfalt in Europa hervorhebt, die Bürger in das Projekt einbezieht sowie den Fortbestand des Projekts und seine Integration in die langfristige Entwicklung der kulturellen und sozialen Entwicklung der Stadt sicherstellt.

Der Preis ist nach der Initiatorin des Entwicklungsprojekts „Kulturhauptstadt Europas“, der ehemaligen griechischen Ministerin Melina Mercouri, benannt, die im Jahr 1985 auf die Idee kam, die europäischen Städte einander auf diese Weise näher zu bringen.

06. Oktober 2014

Plzeň získala cenu Meliny Mercouri a s ní i finanční dotaci

Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 obdrží cenu Meliny Mercouri, tedy finanční dotaci ve výši 1,5 milionu euro z evropských zdrojů.
Monitorovací panel Evropské komise doporučil udělit cenu Meliny Mercouri Plzni v dubnu letošního roku. Rozhodnutí Evropské komise potvrzuje, že přípravy programu největší české kulturní události příštího roku realizují podle plánu nastíněného v kandidátské přihlášce z roku 2009, a naplňuje mezinárodně stanovená kritéria projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, kterými jsou především evropská dimenze a zapojení obyvatel.

Evropská komise systematicky monitoruje přípravnou fázi všech zapojených měst a cenu Meliny Mercouri uděluje v případě, že Evropské hlavní město kultury podporuje spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městem, zdůrazňuje prvky kulturní rozmanitosti v Evropě, zapojuje občany do projektu, ale také zabezpečí udržitelnost projektu a jeho integraci do dlouhodobého kulturního a sociálního rozvoje města.

Ocenění je pojmenováno po iniciátorce rozvojového projektu Evropských měst kultury, bývalé řecké ministryně Meliny Mercouri, která v roce 1985 přišla s myšlenkou sblížit evropská města.

Zdroj: https://www.plzen.eu
Rendert Time: 0,043 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB