Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

29. Dezember 2014

Proben für Tanzprojekt Zoes Bios Box 2 in Regensburg

Vom 15. bis 17.12.14 traf sich die Regensburger Tanzdramaturgin und Choreografin Alexandra Karabelas mit ihrem Team zu Proben für das Tanzperformanceprojekt "Zoes Bios Box 2. Episodes about who we are" in den Räumen der Ballett-Tanz-Akademie Bonivento-Dazzi in Regensburg. Das Ergebnis wird im Rahmen der Bayerischen Kulturtage in Pilsen zwischen dem 22. und 25.04.15 viermal in Pilsen zu sehen sein. Vorbereitung und Umsetzung erfolgen im Rahmen des EU-geförderten Projekts "regio2015" in Verantwortung der Stadt Regensburg als Projektpartner.
Mit dem Tanzprojekt wirft die Ideengeberin und Choreografin Alexandra Karabelas mit den künstlerischen Mitteln des Bühnentanzes und Tanztheaters die Frage auf, wer die Menschen in Deutschland und Tschechien heute eigentlich sind. Mithilfe des poetischen Gesprächs erforscht sie gemeinsam mit fünf Tänzern und Tänzerinnen das deutsch-tschechische Verhältnis in Geschichte und Gegenwart sowie den Annäherungsprozess zwischen den Nachbarländern. Besonderes Element dieser außergewöhnlichen Site-Specific-Performance ist der kleine Raum, den die Tänzer und Tänzerinnen bespielen. Auf nur 70 Quadratmetern kommt es zu einer direkten Begegnung mit dem Publikum, dessen Platzierung im Raum als Teil der Choreografie begriffen wird.

Zum Team gehören die aufstrebende Dresdner Tänzerin und Choreografin Cindy Hammer, der Slowake Martin Talaga, der Tscheche Martin Dvořák, die Pilsner Tänzerin Kateřina Bednářová und die Tänzerin Tina Essl aus Nürnberg. Initiatorin Alexandra Karabelas wird außerdem vom Berliner Dramaturgen Christoph Klimke unterstützt, die Video-Ton-Collage zum Stück kreiert der Münchner Tanzkomponist Robert Merdzo.

Impuls für das Projekt war die Ernennung von Pilsen zur Kulturhauptstadt Europas 2015. "Zoes Bios Box 2. Episodes about who we are" wird im Rahmen des Projekts "regio2015" durch das Ziel 3-Programm der Europäischen Union, außerdem von der Stadt Regensburg, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 und dem Fonds der Darstellenden Künste in Berlin unterstützt. Kooperationspartner ist das Tanzfestival Tanec Praha.

Die nächsten Probenphasen finden im Januar 2015 in Pilsen und im März 2015 in Regensburg statt.

Zu erleben ist die Vorstellung am 22., 23., 24. und 25.04.15 jeweils ab 19 Uhr im Café Nebe im Kulturhaus Peklo in Pilsen. Sie dauert ca. 45 bis 60 Minuten.

29. Dezember 2014

Zkouška tanečního projektu Zoes Biox Box 2 v Řezně

Od 15. do 17. 12. 2014 se setkala taneční dramaturgyně a choreografka Alexandra Karabelas z Řezna se svým týmem kvůli zkoušce představení k tanečnímu projektu "Zoes Biox Box 2. Episodes about who we are", v prostorách baletní a taneční akademie Bonivento-Dazzi v Řezně. Vystoupení budete mít možnost vidět celkem čtyřikrát v rámci bavorských dní v Plzni, od 22. do 25. 4. 2015. Za přípravu a realizaci je zodpovědné město Řezno jako projektový partner v rámci evropského projektu "regio2015".
V rámci tohoto tanečního projektu podněcuje autorka projektu a choreografka Alexandra Karabelas za pomoci uměleckých prostředků jevištního tance a tanečního divadla k otázce, kdo jsou vlastně dnešní lidé v Česku a Německu.
Pomocí uměleckého rozhovoru zkoumá Alexandra Karabelas společně s pěti tanečníky a tanečnicemi česko-německé vztahy v minulosti a přítomnosti, stejně jako sbližování mezi sousedními státy. Zvláštním prvkem tohoto neobvyklého Site-Specific-Performance je malý prostor, v kterém se celé vystoupení odehrává. Na pouhých 70 metrech čtverečních dojde k přímému kontaktu s publikem, samotné  umístění publika v místnosti je nedílnou součástí choreografie.

Do tanečního týmu patří drážďanská tanečnice a choreografka Cindy Hammer, Slovák Martin Talaga, Čech Martin Dvořák, plzeňská tanečnice Kateřina Bednářová a tanečnice Tina Essl z Norimberku. Po dramaturgické stránce má iniciátorka projektu Alexandra Karabelas podporu od Christophera Klimka, video a zvuk k představení navrhl mnichovský taneční choreograf Robert Merdzo.

Impulsem pro projekt bylo jmenování Plzně Evropským hlavním městem kultury 2015. "Zoes Bios Box 2. Episodes about who we are" je  v rámci projektu "regio2015“, finančně podpořen  evropským programem Cíl 3, mimo to také městem Řezno, Česko-německým fondem budoucnosti, městem Plzeň - Evropským hlavním městem kultury 2015 a Fondu múzických umění v Berlíně. Taneční festival Tanec Praha je kooperačním partnerem projektu.

Další zkoušky představení se budou konat v lednu 2015 v Plzni a v březnu 2015 v Řezně.

Taneční vystoupení je možné vidět 22., 23., 24. a 25. 4. 2015 vždy od 19 hodin v Café Nebe v kulturním domě Peklo v Plzni. Vystoupení trvá přibližně 45 až 60 minut.

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto: Hana Bejlková |
Foto: Hana Bejlková |
Foto: Hana Bejlková |
Foto: Hana Bejlková |
Foto: Hana Bejlková |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB