Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Februar 2016

Begleitprogramm bei der Freizeitmesse in Nürnberg vorgestellt

Bei der Freizeitmesse in Nürnberg wurde am Mittwoch, den 24.02.16 die Deutsch-Tschechische Landesausstellung Karl IV. 216/2017 in Prag und Nürnberg sowie das Begleitprogramm vorgestellt.
Die Landesausstellung Karl IV., die Goldene Straße und das Begleitprogramm standen bei der Freizeitmesse in Nürnberg im Rampenlicht. Der historische Handelswagen des Geschichtsparks Bärnau-Tachov war ein wahrer Blickfang: ein hölzerner Handelswagen aus Originalmaterialien, detailgetreu, gebrauchstüchtig und in Originalgröße - ganz so, wie er einst auf der Goldenen Straße unterwegs war.
 
Präsentiert wurde zudem die Faltkarte zur Goldenen Straße  -eine Übersichtskarte mit den damaligen Wegeverläufen und den wichtigen Stationen des vom Kaiser nachweislich über fünfzig Mal bereisten mittelalterlichen Handelswegs zeigt die Verbindungen von Nürnberg nach Prag und ergänzend die historische Landbrücke in Richtung Frankfurt/Main. 

Die Freizeitmesse selbst ist Teil des Begleitprogramms. 

26. únor 2016

Doprovodný program byl představen na veletrhu volného času, turismu a zahrady v Norimberku

Na veletrhu volného času v Norimberku byla ve středu 24. 2. 2016 představena Česko-německá zemská výstava o Karlu IV. v Praze a Norimberku a také doprovodný program.
Zemská výstava o Karlu IV., Zlatá stezka a doprovodný program byli na veletrhu v Norimberku v záři reflektorů. "Žebřiňák" historického parku Bärnau-Tachov byl opravdovým poutačem: dřevěný žebřinový vůz s plachtou z originálních materiálů, věrný detailům, plně použitelný a v originální vělikosti - přesně tak, jak býval kdysi na cestách po Zlaté stezce.

Prezentována byla také skládací mapa o Zlaté stezce - přehledná mapa s tehdejšími trasami cest a důležitými stanicemi středověké stezky, po které císař prokazatelně více než padesátkrát jel, ukazuje spojení mezi Norimberkem a Prahou a k tomu i cestu dál ve směru na Frankfurt nad Mohanem.

Veletrh sám je součástí doprovodného programu. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 1,79 MB / 1,93 MB